Aku Tumbuh Di Daerah Pegunungan

Pembahasan

Pembahasan

Puas dasarnya, tanah berasal terbit batuanatau zat organik lainnya yang mengalami pelapukan. Berubahnya batuan atau zat organik menjadi butir-butir lahan ini memengaruhi tingkat kesuburan tanah .Tingkat kesuburan tanah di wilayah pegunungan lazimnya tergantungpadapelapukan material vulkanik yang banyak mengandung komposisi mineral, anasir hara, batuan (bahan induk), serta sukma relatif tanah . Keadaan kapling yang baik bagi habitat bertunas-tumbuhan apabila mempunyai skala suku cadang bak berikut: mineral (45%), bahan organik (5%), air (antara 20 – 30%), dan udara tanah (antara 20 – 30%).

Sreg dasarnya, tanah berbunga dari batuan atau zat organik lainnya yang mengalami pelapukan.
Berubahnya batuan maupun zat organik menjadi granula-butir lahan ini memengaruhi
tingkat kesuburan tanah
. Tingkat kesuburan tanah di daerah pegunungan galibnya tergantung pada pelapukan material vulkanik yang banyak mengandung komposisi mineral, partikel hara, batuan (target emak), serta hidup relatif kapling. Hal petak yang baik bagi habitat bersemi-tumbuhan apabila mempunyai perbandingan suku cadang seumpama berikut: mineral (45%), bulan-bulanan organik (5%), air (antara 20 – 30%), dan udara tanah (antara 20 – 30%).space

Source: https://roboguru.ruangguru.com/question/tingkat-kesuburan-tanah-di-daerah-pegunungan-umumnya-tergantung-pada-_QU-QGY4S5JQ

Posted by: soaltugas.net