Apa Tegese Tembung Renteng Renteng

Contoh Tuladha Tembang Keluwak Lan Batangane 2022

Tuladha Tembang Pucung Lan Batangane

13 Contoh Tuladha Tembang Pucung Lan Batangane 2022. Cangkriman tembang lagu kiai pucung. Tembang semawang merupakan keseleo satu dari 11 macapat. Sedangkan
macapat
merupakan pelecok satu puisi (geguritan) tradisional jawa.

Setiap macam macapat mewakili proses atau tahapan usia manusia. Adapun
tembang pucung
sendiri mewakili fase terakhir berasal hayat insan.


Paugeran Tembang cilik

Intern pembentukan syair tradisional jawa, cak semau patokan atau aturan susunan (paugeran) sendiri sendiri. Paugeran macapat terdiri berpokok

  • Total baris tiap stanza (guru gatra)
  • Besaran suku alas kata tiap lajur (guru wilangan)
  • Bunyi akhir kaki kata terakhir tiap jejer (guru lagu)

Paugeran Tembang Pucung

Kepayang memiliki paugeran bak berikut:

  • Master gatra = 4
  • Guru wilangan = 12, 6, 8, 12
  • Hawa lagu = u, a, i, a

13 Teladan Tuladha Tembang Keluwak Lan Batangane

Pucung adalah jenama ponten kepayang, yang privat bahasa latin disebut Pengium edule. Dalam Rabuk Purwaukara, Pucung berjasa kudhuping gegodhongan ( kuncup dedaunan ) yang rata-rata tampak afiat. Ucapan cung dalam Pucung cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat lucu, yang menimbulkan kesegaran, misalnya kucung dan kacung. Sehingga tembang Pucung berwatak atau biasa digunakan internal suasana santai. Kepayang memiliki watak mengelakkan atau lucu, namun masih diselipi nasehat jiwa.

1. Kiai pucung amung sirah kutub gembung
Plong dikunjara
Senyap sajroning ngaurip
Mijil baka si pucing dadi dahana

Batangane:
penthol korek

2. Buya kepayang bunder bunder saka pohung
Isi sukrosa jawa
Dipangan sajak mirasa
Mung ing jawa panganan iki lang ana

Batangane:
jemblem

3. Bapak pucung renteng-renteng subur rantai
Dawa kaya ula
Pencokanmu wesi miring
Sing disaba sang pucung mung turut kutha

Batangane:
kereta api

4. Buya Pucung dudu watu dudu gunung
Sabane ing sebrang
Titihane sri Bupati
Ringgit lumaku sang keluwak lembehan grana

Batangane:
gajah

5. Kiai pucung boleh nggereng bisa mbengung
Ngambah jumantara
Kusen manuk rajawali
Wira-wiri nggawa barang lan manungsa

Batangane:
montor mabur (pesawat terbang)

6. Namung tutuk Lan netra kalih kadulu
Rupe pinet kang karya
Sinuduk netrane kalih;
Yeku saratira angot ngemah-ngemah

Batangane:
gunting

7. Bapak pocung sonder untu darbe siyung.
Badanira hierarki.
Tutukira pan pesagi.
Dina- dina pocung nedha buntutira.

Batangane:
Setut

8. Bapak pocung isih enom klambi gadhung.
Yen wes rada tuwa.
Si pocung klambine kuning.
Tuwa pisan si pocung klambine abang.

Batangane:
Mlinjo

9. Buya pucung rodho papat bisa mbengung
Wujud kothak dawa
Nguntal barang sakabehing
Rial wes nggereng banjur lunga tanpa kandha

Batangane:
Trek

10. Kiai pucung anane ing tanah kudus
Pinter nyimpen toya
Mangka tumpakani jalmi
Mbrenjul tungkai tahapan gulu dawa

Batangane:
onta

11. Bapak pucung tanpa untu darbe siung
Awak ira strata
Tutuk ruang panpesagi
Dina dina sang pucung mangan buntut ruang

Batangane:
sabuk

12. Kiai pucung Cangkemu madhep mandhuwur
Sabamu ing sendhang
Pencaanmu kandungan kering
Prapteng wisma sipucung mutah guwaya

Batangane:
klenthing

13. Bapak pucung mlungker mlungker dudu kalung
Manggonmu neng tangan
Jarum mlaku rino wengi
Ngembrug wektu sang pucung kagunan guna

Batangane:
arloji

Pola tanya Basa Jawa tentang sajak macapat

Sebutna paugerane tembang tembang cilik lan terangna?

Wangsulan:

Paugerane syair macapat yaiku:

  • Guru gatra, yaiku cacahing gatra/larikan saben sapada ing tembang tembang cilik.
  • Suhu lagu, yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra (nyuwara vokal).
  • Master wilangan, yaiku cacahing wanda/suku  perkenalan awal saben sagatra ing syair macapat.

Source: https://www.lebahndut.net/contoh-tuladha-tembang-pucung-lan-batangane.html

Posted by: soaltugas.net