Contoh Layang Ulem Bahasa Jawa

Rencang-rencang mesti tau pikantuk layang ulem. Layang ulem yaiku riuk sawijining kendaraan komunikasi ora langsung sing digunakake kanggo nyampekake kenyataan saka siji pihak ing pihak lain.

Artikel iki lakukan selidik babagan layang saka tegese, jenis layang, struktur layang, lan tuladhane.


Basa Jawa: Nulis Undangan (Ulem)A.


Tegese Layang


Layang yaiku perabot sing kawujud garitan ditujukake kanggo nyerahke pesan utawa amanat kanggo wong liyo. Layang kui salah sawjining bentuk komunikasi ora sewaktu yaiku komunikasi sing dilakoni nganggo calo alat angkut utawa alat yaiku plano.

Layang nduweni loro sifat yaiku resmi lan ora konvensional. Layang protokoler yaiku layang sing digawe dening susuk utawa organisasi. Dene layang ora resmi yaiku layang sing digawe individu kanggo individu lain.B.


Jenis Layang lan Tuladhane


Ing basa Jawa, layang kabagi dadi 6 miturut kegunaane. Jenis-macam layang yaiku:


1.
Layang iber-iber

Layang iber-iber yaiku layang pribadi sing sifate ora sahih utawa non-lumrah. Nanging, basa sing digawe ing sajroning layang tetep migunakake unggah-ungguh basa.

Layang iber-iber sing ditujukake dening wong tuwa ditulis ngganggo basa krama alus. Dening layang iber-iber sing ditujukake kanggo sahabat ditulis migunakake basa ngoko

Tuladhane layang iber-iber yaiku:


Surakarta, 25 September 2022Kanggo Kancaku,

Nalana Aleesya

Ing Jakarta


Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh


Salam Ribang,


Nala, piye kabarmu lan keluarga ing Jakarta?. Muga-muga kowe lan keluarga diparingi rahayu slamet marang Gusti Allah. Kahananku ing kene tansa rahayu slamet lan ora adv minim sawiji apa.


Awal sasi sesok, keluargaku arep ngejak aku lunga nang omahe simbah ing Jakarta. Amarga kuwi, aku pengen mampir ing omahmu. Suwi ora kepethuk, rasane aku wis kangen banget. Mengko ayo berlaku keliling Jakarta karo aku, ya?.


Cukup semene wae layang saka aku. Muga-muga lembaga bertindak mrono iso kelaksanan minus alangan.


Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh


Saka Kancamu,


Kanayu Awet


2.
Layang kitir

Layang kidal yaiku memo utawa layang singkat sing isine informasi kanggo wong liyo. Layang kitir nduweni struktur sing luwih singkat dibandingke karo layang-layang lainne.

Struktur layang kitir mung telu nganti papat bagian. Struktur layang kitir yaiku satata basa (tujuan layang), surasa basa (isi layang), titi mangsa (panggonan lan tanggal layang), lan asma panah (nama pengirim). Layang kitir iso ditulis nggawa format sah utawa non-konvensional nanging tetep migunakake unggah-ungguh basa.

Tuladhane layang kitir yaiku:Katur mas Oni

ing dalem


Wiyose mas, menawi mboten ngerepoti, aku nyuwun ngampil kagunganmu sepedha pelopor, arep dakenggo tilik kancaku kang kembali lara ing apartemen linu. Dene anggonku mbalekake insyaAllah mengko sore.Adhimu

Inno


3.
Layang mengundang

Layang ulem yaiku layang pelawaan simg digunakake kanggo njaluk kehadirane wong liyo ana ing acara tertentu kaya nikahan, khitanan, utawa lainne. Layang ulem sifate absah sahingga basa sing digunakake yaiku basa krama.

Tuladhane layang ulem yaiku:Mugi Katur Panjenenganipun

Bpk./Ibu/Sdr.________

wonten ing Palenggahan


Assalamualaikum Warohmatullah WabarokatuhRinenggo sagunging pakurmatan,

Kanthi panyuwun nugrahing Gusti Ingkang Maha Agung, mbok bilih wonten longgaring wekdal, kula sakluwarga nyuwun kanthi sanget rawuhipun panjenengan mbenjang ing:
Dinten/terlepas : Senin, 10 Oktober 2022

Wanci                  : 18:00 (Ba’da Maghrib)

Panggenan         : Griyo Kula RT.01 RW.02, Dusun Kauman, Malang

Wigatosing Atur : Walimatul Khitan
Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kula awit agunging kawigatosan rawuhipun panjenengan. Mugi Tuhan Ingkang Maha Asih tansah peparing berkah lan wilujeng ing sedayanipun.Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
Atur Taklim Kawulo,
Bpk. Hartono Sakeluarga


4.
Layang lelayu

Layang lelayu yaiku layang sing isine kabar utawa permakluman babagan sedane wong. Struktur layang lelayu yaiku kop, purwaka basa (pambuka), surasa basa (isi layang), wasana basa (intiha), prepenah lan asma terang (penyusun lan nama kirana).

Tuladhane layang lelayu yaiku:LELAYU


Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh


“INNALILLAHI  WAINNA ILAIHI ROJI’UN”


Sampun katimbalan sowan ing ngarso dalemipun Alloh ingkang Maha Kinasih kanthi tentrem panjenenganipun :


Bapak Abdullah


Yuswo : 50 Tahun


Jum’at, 21 Maret 2022


Wonten Rumah Remai  Semarang


Wanci jam 07.30 WIB


InsyaAllah badhe kasareaken:


Jum’at, 21 Maret 2022


Ba’da Dhuhur ing pesarean Kembar II


Mbok bilih rikolo sugengipun suwargi anggadahi kalepatan dumateng panjenengan sedoyo, saking kulowargo nyuwunaken agunging pangapunten.


Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh


Ingkang nandang duka:


1. Isma (Istri)


2. Luna  (momongan )


3. Lio (anak)


5.
Layang paturan

Layang paturan yaiku layang sing isine mualamat utawa informasi sing ditujukake kanggo wong akeh. Layang paturan kui sifate stereotip, taruk sah, utaw non-lazim. Perangan utawa struktur layang paturan beda-selisih tersampir jenis, kegunaan, lan sing nggawe layang paturan kasebut.

Tuladhane layang paturan yaiku:


Kanggo penduduk desa,


RT.04 RW.03 Kelurahan Kauman, Probolinggo


Dina Minggu sesuk bakal ana acara kerja bakti massal ing Kota Pobolinggo. Warga diaturi partisipasine nyuksesaske acara iki kanthi kerja bakti ngresiki mileu di sekitar RT.04 RW.03.


Ketua RT.04 RW.03


Bapak Rudi Hartanto


6.
Layang dhawuh

Layang dhawuh yaiku layang perintah sing isine perintah kanggo wong liyo kendati ngelakoni suatu peristiwa.

Tuladhane layang dhawuh yaiku:


Para petatar kang tansah daktresnani,


Sesambetan kaliyan pengetan dinten Pendidikan OSIS SMA Daerah 1 Surabaya badhe dherek-dherek ngrameaken. Awit saking punika, OSIS bakal ngawontenaken kegiyatan maneka tanding, yaiku:


 • Lomba cerdas tangkas antar kelas

 • Tanding maca geguritan

 • Lomba kebersihan kelas, lan

 • Lomba mading kelas


Kabeh lomba menika bakal dianakake ing:Dinten : Senin-SelasaRawi : 9-10 Mei 2022


Pramila, para siswa saged nyiapaken wakil kelasipun supados saged tumut berpartisipasi kangge ngelaksanakake adu-adu sing untuk dianakake.


Matur nuwun.Surabaya, 7 Mei 2022Bos OSIS,

Muhammad KeanuC.


Struktur layang


Lumrahe layang nduweni perangan (struktur) penulisan. Perangan kui yaiku:


1.
Titi mangsa yaiku panggonan lan rontok penulisan layang. Titi korban biasane ditulis ana ing pojok tengen dhuwur layang.

2.
Satata basa yaiku alamat harapan layang

3.
Adangiyah utawa adawiyah yaiku salam pembuka layang. Tuladhane yaiku:

a.
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

b.
Ingkang taklim

c.
Sembah sungkem

4.
Purwaka basa yaiku pembuka layang. Putaran iki biasane isine ucapan terima kasih utawa doa keslametan kanggo wong sing dikei layang. Ana ing layang sah utawa formal purwaka basa isine pengantar dumugi maksud lan pamrih penulisan kayang.

5.
Surasa basa yaiku isi utawa inti saka layang. Putaran iki isine embaran sing arep disampaikake pengirim layang kanggo penerima layang.

6.
Wasana basa yaiku episode akhir layang. Adegan iki isine harapan utawa permintaan belas kasihan lan ucapan matur nuwun.

7.
Prepenah yaiku kenyataan babagan pengirim layang terkait karo penyambut layang. Tuladhane misal buya ngirim layang ning anake mula prepenah iso ditulis kanthi perkenalan awal “Bapakmu”.

8.
Tapak asma yaiku tanda tangan pengirim layang

9.
Asma sorot yaiku label terang perekam layang.


Wacana


 • Syifa. (2022). “Layang 9Surat dalam Bahasa Jawa): Struktur, Jenis, dan Contohnya”.
  https://haloedukasi.com/layang

 • Jestica Anna. (2022). “3 Keberagaman Layang: Layang Kitir, Layang Iber-Iber, dan Layang Ulem”.
  https://adjar.grid.id/read/543321193/3-jenis-layang-layang-kitir-layang-iber-iber-dan-layang-menjemput?page=allMateri liyane:

 1. Basa Krama Desa
 2. Unggah Ungguhing Basa Jawa
 3. Tembang Dolanan Lir Ilir

Source: https://www.porosilmu.com/2022/11/basa-jawa-nulis-undangan-ulem.html

Posted by: soaltugas.net