Contoh Makalah Dalam Bahasa Sunda

Makalah

“Kaletarian Leuweung”

blog dian

Sebuah referat enggak harus di tulis dengan memakai bahasa resmi ataupun bahasa yang di pakai oleh sebuah Negara  penulisan referat bisa juga mempekerjakan dengan bahasa Daerah  dan di asal ini adalah

Komplet makalah bahasa sunda

ataubahasa kawasan Jawa Barat dengan tajuk  “Kaletarian Leuweung”KECAP PANGANTEUR


Puji sinareng syukur benur ronjatkeun kehadirat Alloh SWT anu tos masihan rahmat sarta belas kasih-na kaurang sadaya anu alhamdulilah tiasa ngarengsekeun ieu Kertas kerja dinawaktuna si fulan di judulan “KALESTARIAN LEWEUNG” Makalah ieu eusina ngeunaan kumaha sangkan nonoman cara ngajaga kalestarian leweung .

Diharepkeun Makalah ieu tiasa masihan  informasi ka urang sadayana ngeunaan kumaha sangkan masarakat sadar pentingna ngajaga kalestarian leweung téh,makalah ieu jauh kénéh ti sampurna,kualatan éta kritik sarta saran ti sadayana pihak anu sifatna ngawangun abdi sareng rerencangan ngantosan usulana demi kasampurnaan makalah ieu.Ahir kecap, hatur nuhun. Mugi Alloh SWT ngaridoan sagala propaganda ebi.Amin.

penulis

Daftar Eusi

Kecap Panganteur

Daftar Eusi

Pintu 1 BUBUKA

A. Kasang tukang

B. Tujuan

BAB 2 EUSI

A. Cara Ngajaga Kasehatan

B. Nyegah Panyakit

C. Pola Makan Anu Bener

Pintu 3 PANUTUP

A. Kacindekan

B. Saran

BAB 1 BUBUKA

A.Kasang Tukang

Leweung teh mangrupakeun bagean si fulan utama kanggo kalangsungan hirup makhluk bumi si fulan ku benur kedah dijaga kalestarianna.Tapi,ayeuna mah Leweung si fulan masih keneh leubeut teh tos mulai ngurangan,ku lantaran geus loba di pake perumahan,tanah pertanian,tanah industri,penebangan terlarang,jeung sajabana.Terutami leweung si dia aya di pulau Jawa.Kusabab kitu,leweung teh kedah dijaga kalestarianna kanggo kalangsungan hirup anak incu ebi jaga.

B.Maksud

Tujuan dijieunnna ieu kertas kerja teh pikeun mikawanoh:

1.Mandu ngalestaikeun leweung

2.Kaayaan leweung di Indonesia kiwari

3.Kumaha sangkan leweung teh henteu dugi ka botak anu ahirna nyebabkeun banjir,longsor, jeung sajabana.

Ki 2

EUSI

A.Reboisasi

Ayeuna mah leweung teh geus teu siga baheula deui anu masih keneh hejo leubeut ku dangdauanan.Jadi,supados henteu nepika plontos,carana teh urang ngalakukeun penanaman persil si dia gundul.Cara na, teu kudu jauh-jauh melak tatangkalan di leweung anu ges plontos,paling benur diajar heula melak tatangkalan di buruan imah,atawa di sakola.Tos kitu urang tuntun bener-bener.Sabab urang teh mangrupakeun cucu adam hirup si fulan butuh peledak seger kanggo bernapas,jadi supados urang tiasa menikmati awan seger,urang kudu melak tatangkalan anu ngahasilkeun oksigen kanggo urang napas.Salian ti eta,melak tatangkalan di buruan imah oge tiasa nambihan kaendahan imah udang,jadi katinggalna hejo sareng iuh ku tatangkalan.

B.Penggundulan LEWEUNG

Leweung anu ayeuna henteu siga baheula teh,kusabab ayeuna loba penebangan liar anu dilakukeun ku pihak anu teu bertanggung jawab.kai di leweung di tebang kanggo di jadikeun incaran industri,bahan kerajian,bahan mebel,jeung sajabana.Sangges di rambah,lahan anu tos kelereng teh diantepkeun bae,henteu di pelakan deui.Upami terus di antep,lila-lila leweung teh buat beuki ngurangan atawa boleh nepi ka punah.

Salain ti eta,upami leweung gundul teh,bisa nyebabkeun rayuan banjir atawa longsor anu ngabahayakeun jalma.

Kusabab kitu,penebangan bawah tangan anu henteu paduli ka kalestarian leweung teh kudu di basmi kanggo kalangsungan isap urang sadaya.

C.KAAYAAN LEWEUNG DI INDONESIA

Leweung di Indonesia,terutam di pulau Jawa si fulan padat pendudukna beuki dieu beuki ngurangan lantaran seeur di anggo persil perkebunan,perumahan,jeung sajabana.

Salian ti eta,seeur oge leweung anu tatangkalan na di tuar si dia kai na di anggo incaran industri,teran henteu di pelakan deui saparantos di tuar teh.Akibatna,boleh nyebabkeun banjir,longsor,pemanasan mendunia,jeung alai-belai bendera anu sejen.

Bab 3

PANUTUP

A.Kacindekan

Jadi,benur kudu ngajaga kalestarian leweung kanggo kalangsungan hirup sakumna cucu adam mayapada,urang ulah nepi ka ngantepkeun leweung terus di tuaran nepi ka gundul atawa nepi ka punah.Carana tiasa urang lakukeun tnu peristiwa si polan alit di kahirupan urang sapopoe.

B.SARAN

Kanggo sadayana,hayu benur sasarengan ngajaga kalestarian hutan,di anju ku kejadian-hal alit dinu kahirupan urang.Sareng kanggo pihak-pihak si polan ngamanfaatkeun tatangkalan di leweung supados melakan deui lahan nu gundul saparantos di tuar teh,ragam nepi ka di antep dina kaayaan anu gundul.

sumber : http://www.dhanhariz.esy.es/2015/08/contoh-makalah-sunda-tentang.html

Source: http://blogdian7.blogspot.com/2015/03/contoh-makalah-bahasa-sunda.html

Posted by: soaltugas.net