Contoh Tembang Pucung Buatan Sendiri

Puisi MACAPAT POCUNG TEMA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN SOSIAL Liwa LINGKUNGAN SEKOLAH Karakter PEKERTI

Contoh 1

Sapa iku, ora seneng ngudi ilmu

Uripe rekasa

Senenge kepati-pati

Ora sugih ananging ora rumangsa

Contoh 2

Dadi bocah kudu sregep lan sinau

Ben ora rekasa

Sinaune ditenani

Rupiah wis sukses aja lali mring wong tuwa

Arketipe 3

Shalat iku kewajiban ingkang laku

Lekase kat pagi buta

Ibadah kang pancen wajib

Shalat iku cagakke saka agama

Abstrak 4

Urip iku madep mantep lan mituhu

Jo padha sembrana

Nyembaho marang ilahi
Lanaja dusta marang kuasa

Pola 5

Ana weling, saka bapa kalih biyung

Aja seneng lunga

Jomeneh lungane wengi

Yen dilanggar cah ayu iku bebaya

Transendental 6

Rupiah sinau, ojo karo tura turu

Atine sing bungah

Biar ngelmune becik

Lakonono kanggo uripmu kang mulya

Ideal 7
panyuwunku, dha gatekna piwelingku
melu sabyantua,

programa pemrentah sayekti
kebersihan ketertirtiban den tindakna

Contoh 8
resik iku perangan iman satuhu

melu sabyantua,

program pemrentah sayekti

lahir batin mbudidaya adipura

Contoh 9

Jungkat jungkit klambi abang mlayu-mlayu

Gelas dadi sega

Ra ana sing wanti-wanti

Eling-eling kabudayane ebeg edan

Contoh 10
Tangi turu mangan sega asfar mambu

Adus karo ayam

Kenang talang banyu boleh jadi

Peot kempot dekok njluwag pancen sarap

11-50 coming soon

Source: https://alj-story.blogspot.com/2018/01/50-tembang-pocung-buatan-sendiri-2018.html

Posted by: soaltugas.net