Doa Tahajud Beserta Artinya

Apa itu Doa Tahajud?

Doa Tahajud adalah doa yang dibaca di malam hari pada waktu antara Isya dan Subuh. Doa ini merupakan salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca oleh umat Islam karena memiliki banyak manfaat.

Manfaat Membaca Doa Tahajud

Membaca doa tahajud memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah:

  • Mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT
  • Mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran
  • Mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian hidup
  • Mendapatkan kekuatan dalam menghadapi segala masalah dan cobaan hidup

Cara Membaca Doa Tahajud

Untuk membaca doa tahajud, pertama-tama sebaiknya kita melakukan sholat tahajud terlebih dahulu. Setelah itu, kita dapat membaca doa tahajud dengan khusyuk dan penuh harapan kepada Allah SWT.

Doa Tahajud Beserta Artinya

Berikut ini adalah beberapa contoh doa tahajud beserta artinya:

Doa Tahajud 1

Allohumma inni as’aluka mujibati rahmatik, wa ‘azaima maghfiratik, wal ghaniimata min kulli birrin, was salamata min kulli ithmin, laa tada’ lii dhanban illa ghafartahu, wa laa hamman illa farrajtahu, wa laa hajatan hiya laka ridhan illa qadhaytaha ya arhamar raahimiin.

Artinya: Ya Allah, aku memohon kepada-Mu segala kebaikan yang dapat mendatangkan rahmat dari-Mu, ampunan yang besar, dan anugerah dari setiap kebaikan, serta keselamatan dari setiap dosa. Jangan biarkan aku berdosa kecuali Engkau mengampuninya, dan jangan biarkan aku bersedih hati kecuali Engkau menghilangkan kesedihanku, dan jangan ada kebutuhan yang Engkau ridhai selain Engkau memenuhinya, wahai Allah Yang Maha Penyayang.

Doa Tahajud 2

Allohumma inni astaakhiruka bi rahmatika ya arhamar raahimin, wa as’aluka bima laka husna nasibin fil ‘aakhirati, wa laa taghziibii fi maa qaddamtu, wa laa tashmitt bi maa akhkhartu, wa laa tusalliit ‘alayya bi maa aqthartu, wa laa tushghilnii ‘amman shaghalanii ‘an zikrika.

Artinya: Ya Allah, aku memohon rahmat-Mu, wahai Yang Maha Penyayang. Aku memohon kepada-Mu agar diberi bagian yang baik di akhirat, dan jangan Engkau menghukumku atas dosa yang telah aku lakukan di masa lalu, dan jangan Engkau menghalangi aku dari kebaikan yang belum aku lakukan, dan jangan Engkau membebani aku dengan kewajiban yang tidak bisa aku penuhi, dan jangan Engkau membuatku sibuk dengan urusan yang menghalangi aku dari mengingat-Mu.

Doa Tahajud 3

Allohumma innaa nasta’iinuka wa nastaghfiruka wa nu’minu bika wa natawakkalu ‘alayka wa nusni ‘alayka al khair, wa nashkuruka wa laaa nakfuruka wa nakhla’u wa natruku man yafjuruka.

Artinya: Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, memohon ampunan-Mu, dan kami beriman kepada-Mu, kami bertawakkal kepada-Mu, kami memohon kebaikan dari-Mu, kami bersyukur kepada-Mu, kami tidak mengingkari-Mu, kami meninggalkan orang yang durhaka terhadap-Mu.

Kesimpulan

Doa tahajud merupakan salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca oleh umat Islam. Membaca doa tahajud memiliki banyak manfaat, seperti mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT, mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran, dan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi segala masalah dan cobaan hidup. Oleh karena itu, kita sebaiknya selalu membiasakan diri untuk membaca doa tahajud di malam hari.