Doa Untuk Orang Pergi Umrah

Doa untuk Orang Pergi Umrah

Menjaga Kehati-hatian saat Berangkat

Saat seseorang akan berangkat umrah, ada beberapa doa yang bisa dipanjatkan untuk memohon perlindungan dan keselamatan. Salah satunya adalah doa untuk menjaga kehati-hatian saat berangkat.

“Allahumma anta rabbi, laa ilaaha illaa anta, ‘alaika tawakkaltu wa anta rabbul ‘arshil kariim. Maasya Allah, laa haula wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adziim. Allahumma inni as’aluka khayraha wa khayra ma fiha wa-a’uudzubika min syarriha wa syarri ma fiha, Allahumma inni tawajjahtu bika tawajjuhan lillahi fatiras samaawaati wal ardhi, ya dzal jalali wal ikraam, ya hayyu ya qayyum.”

Artinya: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku bertawakkal hanya kepada-Mu dan Engkaulah Rabb yang Maha Pemurah. Masya Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan apa saja yang ada dalamnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan apa saja yang ada dalamnya. Ya Allah, aku mendirikan wajahku hanya kepada-Mu, mencari keridhaan-Mu, Pencipta langit dan bumi, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri.

Doa Perlindungan dari Gangguan Jin

Saat berada di tanah suci, ada juga doa yang bisa dipanjatkan untuk memohon perlindungan dari gangguan jin. Doa ini sangat penting untuk dilakukan karena di tempat suci, jin-jin jahat kerap kali mengganggu para jamaah.

“A’udzu bi kalimaatillahit-taammaati min ghadhabihi wa ‘iqaabihi, wa min syarri ‘ibaadihi wa min hamazaatish syayaatiin wa an yahduuruun”

Artinya: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan-Nya, siksa-Nya, kejahatan hamba-hamba-Nya, dan dari godaan syaitan-syaitan serta agar mereka tidak mendekatiku.

Doa Memohon Ampunan dan Kebahagiaan di Akhirat

Selain memohon perlindungan dan keselamatan, ada juga doa untuk memohon ampunan dan kebahagiaan di akhirat. Doa ini bisa dipanjatkan saat berada di Makkah atau Madinah.

“Allahumma inni as’aluka al-jannah, wa a’udhu bika min al-nar. Allahumma inni as’aluka al-‘afiyah fi al-dunya wa al-akhirah. Allahumma inni as’aluka al-ma’rifah fi al-din wa al-rizq al-halaal fi al-dunya wa al-thabaat ‘ala al-sirat al-mustaqim fi al-akhirah. Allahumma inni as’aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ‘amalin yuqarribuni ila hubbik”

Artinya: Ya Allah, aku memohon kepada-Mu surga dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka. Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku memohon pengetahuan tentang agama dan rezeki yang halal di dunia serta keberlanjutan di atas jalan yang lurus di akhirat. Ya Allah, aku memohon kasih sayang-Mu, kasih sayang orang yang mencintai-Mu, dan kasih sayang atas amal yang mendekatkan aku kepada-Mu.

Doa untuk Orang yang Telah Berangkat Umrah

Setelah seseorang berangkat umrah, masih ada beberapa doa yang bisa dipanjatkan untuk memohon keselamatan dan kebahagiaan di tanah suci. Berikut adalah beberapa doa yang bisa dipanjatkan:

Doa Memohon Kesehatan dan Keselamatan

Saat berada di tanah suci, sangat penting untuk selalu memohon kesehatan dan keselamatan. Berikut adalah doa yang bisa dipanjatkan:

“Allahumma inni as’aluka al-‘afiyah fi al-dunya wa al-akhirah. Allahumma inni as’aluka al-‘afwa wa al-‘afiyah fi deeni wa dunyaaya wa ahli wa maali. Allahumma stur ‘awraati wa aamin rawaati. Allahumma hfadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa ‘an yamini wa ‘an syimaali wa min fawqi, wa a’udhu bi ‘azhamatika an ughtaala min tahti.”

Artinya: Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku memohon pengampunan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan harta. Ya Allah, tutupi auratku dan jaga rahasiaku. Ya Allah, peliharalah aku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku, dan dari atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu agar tidak ditimpa bahaya dari bawahku.

Doa Memohon Keberkahan dan Kedamaian

Selain memohon keselamatan, ada juga doa untuk memohon keberkahan dan kedamaian selama berada di tanah suci. Berikut adalah doa yang bisa dipanjatkan:

“Allahumma anta al-salam, wa minka al-salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as’aluka al-‘afiyah fi al-dunya wa al-akhirah. Allahumma inni as’aluka al-‘afwa wa al-‘afiyah fi deeni wa dunyaaya wa ahli wa maali. Allahumma stur ‘awraati wa aamin rawaati. Allahumma hfadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa ‘an yamini wa ‘an syimaali wa min fawqi, wa a’udhu bi ‘azhamatika an ughtaala min tahti.”

Artinya: Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, dari-Mu lahirlah keselamatan. Maha Suci Engkau, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku memohon pengampunan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan harta. Ya Allah, tutupi auratku dan jaga rahasiaku. Ya Allah, peliharalah aku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku, dan dari atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu agar tidak ditimpa bahaya dari bawahku.

Penutup

Demikian beberapa doa untuk orang yang pergi umrah. Semoga doa-doa tersebut bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi para jamaah yang pergi umrah. Tetaplah beribadah dengan sepenuh hati dan memohon perlindungan serta keselamatan kepada Allah SWT.