Lirik Lagu Pop Sunda Darso

22 Lirik Lagu DarsoNo


Lirik Lagu Darso


No


Lirik Lagu Darso

1


Darso – Dago Pakar

Tresna mekar ieuh .. di dago pakar.

Tukeur paheut Janji bakal sauyunan.

Tepung repung jajantung rejeng jajantung.

Awor kaprikornus hiji ngaruntuy lir biji zakar kawung.

Ricit na manuk jeung seor na kilangangin kincir.

Meulit asih ngahariring.

Oyag na dahan ngusikeun rema panangan.

Silih ceupeng leumpang mapay kaendahan.


Reff :

Dago pakar geus nganteur ka pangantenan.

Dago pandai abadi  nyantel na ingeutan.

Ceuk beja cenah ceuk beja .  Dago pandai ngarekahan.

Ceuk beja cenah beja . Dago pakar ganti ngaran.

Kuring wakca ngahaja arek balaka.

Sugan kilangangin kincir wasaeun nepikeun sora.

Pang bejakeun ka guha nu basa eta.

Jeung maneh na Kuring bagja. Hirup ditempat ngumbara.

12


Darso & Detty Kemustajaban – Euis Bandung

Panon hideung … irung mancung … pipi koneng … euis bandung.

Euis saha … dimana bumi na.  Abdi resep ka anjeun na.

Siang weungi ka damba – mimpi. Hate abdi sararedih.

Teu emut dahar … teu emut nginum   … emut kanu geulis  … euis bandung.

2


Darso – Ubah Asih

Masa kuring pamit. Seuja ninggalkeun maneh na.

Rasa beut marojengja. Aduh .. kumaha..

Masa kuring indit. Seuja mulang ti maneh na.

Bari hate murilit. Geuning beut ngait.

Reff :

Melang hariwang. Sieun kabandang nu lian.

Silih asih pindah nya’ah. Sakit perut teu ngenah.

Nyoreang katukang. Horeng antra narembongan.

Tigin taki sa’ati. Naha nyalahan.

13


Darso – Gunung Cikuray

Wulan ngeumprang. Diluhur giri cikuray… Gunung cikuray.

Raray nu geulis marahmay. Ngantosan panutan hinggap. 2x

Nu diantos can bae jol. Atuh manah na hariwang

Boa – boa nu diantos teu cios bade nganjang na .

Nu geulis ilang imutna. Nu geulis leungit nyarina.

Manahna tambah nalangsa. Rambisak ngumbar cimata.

Harita diri nu geulis. Teu berag cara sasari.

Bulan teh teu tembong deui. Kasimbutan ibun subuh.

3


Darso – Hate Nu Raheut.

Papanggih deui nu harita kungsi  amprok.

Karasa deui hate nu harita raheut.

Naha atuh cak acap munggaran teh sirna.

Nu diruksak ku kebiasaan polah maneh na.

Nu geus heubeul kuring poho ka anjeun na.

Naha atuh anjeun beut mekar deui.

Ngolebat deui rupa maneh na nembongan.

Nu geus heubeul ( lila ) ku kuring di popohokeun.

Na ku naon maneh na siga nu sono.

Sementara itu mah kuring geus teu ngingeut – ngingeut.

Congkak sanajan maneh na ngarepkeun kuring.

Hate kuring teuteup masih keneh raheut.

(Hate kuring teuteup masih teu merean).

14


Darso – Hate Rumasa

Hate teh  asa lalanjung. Pinuh kurasa ka bingung.

Najan sinar layung kuning.  Mapaesan puncak gunung.

Sakapeung hate rumasa. Sabener na kuring saha.

Najan hate keukeujeutan . Hayang metik eta kembang.

Harita memang keur suwung. Ngalengkah bari ngalamun.

Lebak pudunan nu itu. Ngolebat rupa maneh na.

Cing atuh gusti tepungkeun. Rasa ka cinta munggaran.

Nu geus lila dina dada. Hayang ngeudalkeun eusi hate.

4


Darso – Kembang Campaka (Sagagang Campaka).

Sagagang campaka. Manis wangi ekstrak kembang.

Sugema ati jungjunan. Pangjajap asih maneh na.

Sagagang campaka diambung konsentrat na kembang.

Tembus kalbu si polan Liwung. Panggugah rasa kamelang.

Reff :

Ngait jeung asih na ati. Hegar jeung endah na rasa.

Aya tera ti jungjunan. Nu anteung asih kameulang.

Sagagang campaka di sembah di dama – dama.

Malar wangi teu ka tukar kaheman kanu micinta

15


Darso – Urut-urutan Braga

Jalan braga … Kronologi intelek. Lain boleh timbrung keretek.

Beca, roda, bemo, Honda. Perkembangan na muter …

Ter hinggap ti kaler. Tur kaburu lieur.

Kronologi braga otomobil flat beureum. Perhiasan emas na reunceum.

Tahan harga asuh gengsi. Meuli tarasi ..

Tuh kukurilingan. Har teu beubeunangan.

Jalan braga ajang shoping jalma gede. Soal harga itu mah cak bertanya sepele.

Tongtonan nu gratis. Pamer mode nu gareulis.

Dulak – dilak, ucad – aceud. Nu nenjokeun merangsang tiris.

Jalan braga teuteup teu robah. Teu galideur tahan sajarah.

Gunta – silih heunteu niru cara nu sejen.

Tuh perkembangan nu paten. Hey jalan konsekuen.

Jalan braga heurin kagigir. Satengah na beak ku parkir.

Menyerempakkan lumpuh lalu-lalang. Hese rek mundur.

Duh baeud nu ngatur. Keun wayah na sabar.

Jalan braga bintang sartan jalan kelas hiji. Jadi catur pangimpian ebi sisi.

Pusat perdagangan uratna di kota kembang.

Pageuh lestari jalan braga. Ngarojong ka balarea.

5


Darso – Ngumbar Lamunan

Korban rembulan neuteup sigenting mumunggang.

Kalangkang pias marengan Ngumbar lamunan.

Balikan deui lalakon nu geus kaliwat.

Duh matak wa’as gumelar kana ciptaan.

Mega kayas ngajega di awing – awing.

Jadi panghalang mindingan teuteup kadeudeuh.

Cahaya bulan … Haleungheum … Lir poek hate kuring.

Duh matak wa’as … ngumbar lamunan.

16


Darso & Detty Kurnia – Nurub Kadam (Lirik Lagu)

Tuh tingali aya jajaka. Deudeug sampe rupa hade.

rengkak na pinuh kewibawaan. Lir ibarat Kamajaya drop sorga.

Tuh tingali aya wanoja. Sampulur awak na lenjang.

Kulit na hejo carulang. Nyeples Peri Ratih ti kahiyangan.

Maraneh na hey pareng ngahiji. Sauyunan ngucapkeun pasini  taki.

Ijab Kabul saksina bapak panghulu. Payus matak nurub cepu.

Ujang nyai .. hideup teh baragja teumeun. Geugeut layeut jeung panutan.

Bale endah bale nyungcung. Satekad hirup bagi silih jungjung.

6


Darso – Pajeujeut

Duh taksir heran. Ku naon loba pikiran.

Ngalamun terus terusan. Duh … risau.

Antara senang jeung ludeung 2x .. pajeujeut.

Hate the lir benang kusut. Hese dibereskeunana.

Iraha kuring rek senang. Atawa tinemu bagja.

Tentrem ayem. Adem ayem.

Duh .. milik diri.

17


Darso – Panganten Anyar

Panganten anyar diuk ngarendeng.

Menjuarai dangdan di ramping – genting.

Eunggeus jamak da ilahar na.

Pada ngagonjak ku sararea.

Reff : Dina poe harita maneh na keur bahagia.

Tepak toel deukeut pisan.  Asa dunya nu dua’an.

7


Darso & Detty Faedah – Randa Geulis

Randa geulis mikiran rarabi deui. Ngan hanjakal manehna boga pamilih.

Ka lalaki nu pinuh eusi kantong na. Teu paduli sanajan hirup di dua.

Hirup senang lamun bari di candung. Mangsa bodo moal mikiran ka bingung.

Asal patut resiko keur meuli gedong. Ka salaki pamenta beut nyosok jero.

Geus ka sorang sakur nu dipikahayang. Geus ka beuli kabeh harta ti salaki.

Naon deui hirup geus sagala aya. Terlaksanalah pamrih nyi randa ngora.

Lamunan … hanyalah lamunan. Khazanah hanyalah dalam cerminan.

Si dia geulis takluk bari ngalamun. Jajaka jeung caluk kalah ka ngajarauhan.

18


Darso – Remis Kamari

Teu hoyong ningali cisoca ngenclong.

Matak ngenes pami dipelong.

Lir inteun nu kasinaran. Herang ngageunclang.

Teu hoyong nembongkeun kasumpeuk diri.

Inggis jadi tulak pangjadi. Lir cai nu herang bari.

Reumis Kamari.

Kiwari lain bihari. Ayeuna lain kamari.

Urang buka panto anyar. Neundeut lawang panto tukang.

Mungguhing remis kamari. Murag peuting tadi.

Mungguh impian kamari. Mageuhan patali jangji.

8


Darso – Saba Kota

Kota Garut pangirutan. Sumedang daerah tingkat kamelang.

Cianjur katalanjuran. Dayeuh bandung panineungan … Parahiyangan.

Bagendit nu narik ati. Cangkuang matak kagembang.

Tampomas matak wara’as. Seu’eur mojang nu lalenjang.

Cianjur kota ka mashur.  Sae basa na laluhung.

Dayeuh bandung panineungan … Parahiyangan.

19


Darso – Sampora

Dipalebah dinya pisan. Pa’amprok papelong – pelong.

Munggaran kuring patanya. Kenal sapada harita.

Raray katinggal marahmay. Lambeuy ngabejakeun ngaran.

Imut nu nembus jajantung. Nya di sigenting dinya pisan.

Reff :

Di lebah sampora silih pihapekeun hate.

Di lebah sampora aya gurat na duriat.

Dilebah sampora silih pihapekeun rasa.

Dilebah sampora babarengan nyulam cinta.

Dilangit bulan nembongan. Nya’angan  alam sampora.

Di langit buka baranang. Nya’angan endah na rasa.

9


Darso – Sewang sewangan

Lebakeun pasir lungkawing. Ting jalumpruk lembur – lembur.

Haseup nu ka tebak angin. Nambahan endah na lembur.

Barudak siga nu bungah. Marawa ingon – ingon na.

Nu pisah di jalan cabang. Nyumponan sewang – sewangan.

Kadang – kadang hate kuring. Sok hayang ngajorag lewat waktu.

Komo bari jeung bebene. Nu ngadagoan janji kuring.

Nu dijorak geuning ilang. Euweuh beja jeung carita.

Kuring genyot asa ngalayang. Teu amprok jeung nu di pimeulang.

20


Darso – Situ Patenggang

Situ patenggang. Endah pamandanganana.

Tempat pangjugjugan barudak ngora.

Nu ngahaja daratang neang impian.

Nganteur lamunan  susuganan manggih bagja.

Angin jarak liliwungan. Panganteur hariring kalbu.

Hariring mojang impian. Ngahiap – hiap jajaka hinggap.

Kembang impian datang mawa harepan.

Dianteur imut kadeudeuh basa katresna.

Janji pasini handapeun awi. Kiwari ririt ngajadi.

Situ patenggang.. duh.. tasik patenggang.

Hampura kuring rek mulang.

Pileuleuyan …. duh pileuleuyan.

Kiwari kari tapak katineung ati.

10


Darso – Tangtungan hirup

Lahir na rupa – rupa wujud manusa.

Keur minuhan dunya dina sagala rupa carita.

Kahormatan jeung kakayaan. Cimata reujeung cangcaya.

Mikeun hirup jeung hurip na.

Napas … napas nu urang. Bagja dina rupa na ka dunya.

Biwir nu di pulas lipstick. Cinta ditukeuran harta.

Imut palsu. Pinuh napsu.

Panghareupan kosong. Poe isuk kumaha beh na.

Naon hartina kebebasan. Naon hartina kemerdekaan.

Mun hirup di ancam cangcaya pikir. Sabab ieu panjara hirup.

Peuting dihias ku wulan mabrak.

Taya hartina mun nyawa Diweuweujet  lampah.

Saleuga langit pinuh ku cimata.

Panjara awon jeung eungap na biwir.

Innalillahi … Asal ti anjeun … mulang ka anjeun.

Tamat hiji carita. Tikam dunya.

Isuk pageto. Lahir rupa wujud manusa.

Ngan jadi cocoan napsu birahi.

21


Darso – Tanjakan Burangrang

Kumbang tanjakan burangrang. Aya asih .. aya cinta.

Migura’an dua hate. Nu tepang pada harita.

Campaka tilam katresna. Nyeungitan janji dua’an.

Harepan datang nembongan. Ngolebat bagja dua’an.

Lebah tanjakan burangrang.  Didinya ngancik na rasa.

Lebah tanjakan burangrang . Didinya janji dua’an.

Lebah tanjakan burangrang . Aya tapak rasa cinta.

Masa kuring menclok deui. Tiluan reujeung si cikal.

11


Darso – Teupang Deui

Ngadak – ngadak heunteu puguh pipikiran.

Patepung sakareretan. Sumanding dina lamunan.

Lelewa teh mawa emut sagebrayan. Sumanding nyurup tangtungan.

Sumarambah na ciptaan. Ku teu agak ayeuna patepang deui.

Mawa imut nu kamari. Sumeblak ngageuri ati.

Palangsiang mun diri kayengciripit.

Sumeblak ngajadi ati. Mawa tingkah bibit – sari.

22


Darso – Tunggara

Isap bareng jeung maneh na.  Ukur ka trenyuh ka mulas.

Tunggara nu karandapan. Aya dina panudingan.

Kitu salah .. kieu lain. Nyana nincak … sangkil heunteu.

Leupat saha.. ..Leupat saha.  Ku kuring teu ka perasaan.

Anjeun mulang beut ku tega. Teu ngareret diri kuring.

Sementara itu ka asih kuring. Moal la’as ku carita.

Source: http://www.erwinedwar.com/2017/12/22-lirik-lagu-darso.html

Posted by: soaltugas.net