Nilai Sin 75 Sin 15


Nilai berusul sin 75° – sin 15° ialah

Langsung aja y

sin 75 = sin(45+30)
= sin 45 cos 30 + cos 45 sin 30
= ½√2 . ½√3 + ½√2 . ½
= ¼√6 + ¼√2

sin 15 = sin(45 – 30)
= sin 45 cos 30 – cos 45 sin 30
= ½√2 . ½√3 – ½√2 . ½
= ¼√6 – ¼√2

maka
= sin 75 – sin 15
= (¼√6 + ¼√2) – (¼√6 – ¼√2)
= ¼√2 + ¼√2
= 2/4 √2
= ½√2

moga berguna +_+


hakimium

Trigonometri
Matematika XI

Gunakan rumus
Sin a – Sin b = 2.cos [(a + b)/2].sin [(a – b)/2]

Sin 75° – sin 15° = 2.cos [(75° + 15°)/2].sin [(75° — 15°)/2]
= 2.cos [45°].sin [30°]

= 2. [(akar 2)/2]. [1/2]

= (akar tunjang 2)/2

———————-

[mohon dimaklumi pengerjaan ini dilakukan melangkaui apk]

Source: https://brainly.co.id/tugas/10244839

Posted by: soaltugas.net