Pai Kelas 10 Semester 2

Dia semenjana belajar materi PAI atau Pendidikan Agama Islam Kelas 10? Seandainya iya, mana tahu Kamu pun membutuhkan bahan ringkasan serta materinya.

Untuk membantumu, berikut ini Kami sajikan. Hendaknya bermanfaat ya.
Materi PAI Kelas 10 Gerbang 1:Aku Demap Dekat Dengan Allah


Mandu
Dekat Dengan Allah


Sebagai anak adam yang
beriman, pasti tetapi kita harus mampu menuntut ganti rugi cara apa pun hendaknya intim dengan
Allah SWT Banyak cara yang dapat digunakan. Cara tersebut terserah nan melintasi
kronologi merenung, ber-tafakkuratau berżikir.Ada pula seseorang menjadi rapat persaudaraan
dengan Halikuljabbar Swt yang disebabkan oleh murka alam yang menimpanya. Demikianlah
AllahSwt membuka cara maupun jalan bagi hamba allah yang cak hendak dekat denganNya.


Pengertian Asmaul Husna

Al-Asmā’u al-Ĥusnā artiya adalah
nama-nama yang baik dan indah nan hanya dimiliki oleh Sang pencipta SWT, sebagai bukti
keluhuran-Nya.Nama-etiket Allah Swt yang agung dan mulia itu merupakan suatu
kesendirian yang menyatu privat kebesaran dan keagungan-Nya.


Fungsi Memahami Asmaul Husna

Orang yang beriman akan menjadikan
kebiasaan Sang pencipta Swt n domestik Asmā’u al-Ĥusnā sebagai pedoman hidupnya, dengan
berperilaku adil, pemaaf, bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, selalu
berintrospeksi diri, berbuat baik dan berkasih sayang, bertakwa, menjaga
kesucian, menjaga keselamatan diri, berusaha menjadi orang yang terpercaya,
memberikan rasa lega hati pada makhluk tak, suka beramal, dan sebagainya.


Lengkap-paradigma Asmā’u al-Ĥusnā • Al-Murah hati


  mempunyai arti Yang Keagungan, Nan
  Mahadermawan maupun Yang Maha Pengasih. Yang mahakuasa Kemuliaan di atas segala-galanya,
  sehingga apabila seluruh makhluk-Nya tidak ada satu pun yang taat kepada-Nya,
  lain akan mengurangi sedikitpun kemuliaan-Nya.

 • Al-Mu’min


  boleh dimaknai Allah andai Maha
  Pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaan-Nya dari ragam żalim. Allah SWT
  adalah sumur rasa kesepakatan dan keamanan dengan menjelaskan sebab-sebabnya.

 • Al-Duta


  mempunyai arti Yang Maha Pemelihara
  atau Yang Maha Terpercaya.
  Allah
  menernakkan dan tanggulang segala urusan nan diserahkan oleh hamba
  kepada-Nya tanpa membiarkan apa lagi terbengkalai. • Al-Matin


  berarti bahwa Allah Mahasempurna
  dalam arti dan kekukuhan-Nya. Kekukuhan n domestik prinsip rasam-aturan-Nya,
  Allah SWT enggak akan melemahkan resan-sifat-Nya. Allah pun Mahakukuh dalam
  kekuatankekuatan-Nya. • Al-Jāmi’


  berarti Sang pencipta Maha Mengumpulkan dan
  mempunyai kemampuan cak bagi mengumpulkan segala sesuatu yang cak semau di langit dan di
  marcapada. Kemampuan Allah SWT tersebut tentu bukan terbatas, sehingga Sang pencipta mampu
  mengumpulkan segala sesuatu, baik yang serupa maupun yang berbeda,
  yang positif atau yang memasap, yang terjangkau
  oleh manusia maupun nan tidak bisa dijangkau oleh manusia, dan lain
  sebagainya. • Al-Adl


  bermakna Mahaadil. Keadilan Halikuljabbar
  bersifat mutlak, bukan dipengaruhi barang apa juga dan barangkali juga. Allah Swt Mahaadil
  karena Allah bosor makan menurunkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sesuai
  dengan kesamarataan-Nya yang Mahasempurna. • Al-Ākhir


  berart Żat Yang Mahaakhir. Mahaakhir
  di sini dapat diartikan bahwa Allah yakni Żat yang paling kekal. Tak terserah
  sesuatu pun setelah-Nya.
  Tatkala semua
  makhluk, bumi seisinya hancur peroi, Sang pencipta SWT taat suka-suka dan kekal.Materi PAI Papan bawah 10 Bab 2


: Berbusana Mukminat dan Muslimah Cermin Fiil dan KeindahanKaidah
Berbusana Mukmin dan Muslimah


Cara berbusana sendiri muslim dan
muslimah adalah harus menutup auratnya. Menutup alat kelamin adalah kewajiban agama
nan ditegaskan n domestik al-Qur’an
maupunhadits
Rasulullah SAW Aurat seorang muslim adalah dari pusar hingga dengkul. Adapun
alat kelamin sendiri muslimah adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

Kewajiban menyelimuti aurat disyari’atkan
untuk kepentingan manusia itu koteng.Hal itu andai wujud kasih cerbak dan
pikiran Allah Swt terhadap kemaslahatan hamba-Nya di muka dunia.


Ayat-ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan
Perintah Berbusana Mukmin • Al-Aĥzāb/33:39. Dalam ayat ini
  ditegaskan perintah bagi muslimah bagi
  menggunakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh mereka, dengan tujuan untuk
  memberikan rasa nyaman dan kesepakatan kepada setiap mukminah. Jilbab koteng ialah
  sebuah pakaian yang longgar untuk meliputi seluruh jasmani amoi kecuali durja
  dan kedua jejak kaki tangan.

 • An-Nūr/24:31. Dalam ayat ini, Almalik SWT
  berfiman kepada seluruh hamba-Nya yang mukminah agar mengerudungi aurat mereka
  dengan khimar. Khimar koteng alah kerudung yang dipanjangkan hingga dada.
  Selain itu Allah memerintahkan kepada setiap mukminah agar menjaga kehormatan
  diri mereka dengan kaidah menjaga penglihatan, menjaga kemaluan, dan tidak
  menampakan aurat kecuali kepada: suami, ayah laki, anak laki-junjungan suami, saudara
  pria, momongan laki saudara junjungan-laki, momongan lelaki saudara pemudi,
  perempuan mukminah, hamba sahaya, dan pembantu tua bangka yang tak lagi memiliki
  hasrat terhadap wanita.Materi PAI Kelas 10 Gapura 3:


 Mempertahankan Kejujuran umpama Cermin KepribadianDefinisi Jujur

Jujur (aś-śidqu) merupakan mengatakan
sesuatu sesuai dengan pengumuman, sedangkan kebohongan (al-każ ibu) adalah mengatakan
sesuatu tidak sesuai dengan publikasi.


Pengalokasian Sifat Kredibel

 • Teruji dalam kehendak atau berkehendak, merupakan tiada
  galakan lakukan seseorang privat segala tindakan dan gerakannya selain dorongan
  karena Allah SWT
 • Andal privat perkataan (lisan), yaitu sesuainya
  berita nan diterima dengan nan disampaikan. Setiap orang harus bisa
  memelihara perkataannya. Kamu tak berkata kecuali dengan jujur.
 • Jujur dalam perbuatan/amaliah, yaitu beramal
  dengan serius sehingga perbuatan żahirnya tidak menunjukkan sesuatu
  yang ada kerumahtanggaan batinya dan menjadi tabiat bagi dirinya.


Ayat-Ayat Al-Qur’an
Tentang Perintah Berlaku Jujur
 • Al-Māidah/5:8.


  Kerumahtanggaan ayat
  ini Almalik mewajibkan kepada bani adam mukmin mudah-mudahan melaksanakan amal dan
  pekerjaan mereka dengan cermat, andal, dan ikhlas karena Allah SWT Baik
  pekerjaan tersebut yang berhubungan dengan urusan agama atau pekerjaan yang
  berhubungan dengan urusan nasib bumi. Karena belaka dengan demikianlah
  mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. • At-Taubah/9:119.


  Internal ayat
  ini, Allah SWT menunjukkan tempik-Nya dan memberikanbimbingan kepada
  orang-orang yang berkeyakinan kepada-Nya dan Rasul-Nya. Mereka diharapkan ki ajek
  dalam ketakwaan dengan cara menunaikan segala bahara yang sudah
  ditetapkan-Nya, dan menjauhi apa larangan yang sudah lalu ditentukan-Nya.
  Kemudian Allah mewajibkan hendaklah senantisa bersama turunan-khalayak yang moralistis
  dan jujur dengan mengikut ketakwaan, kesahihan dan kejujuran mereka.


Hikmah
Kredibel


Kejujuran akan menciptakan ketenangan,
kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir dan batni baik di
manjapada maupun di akhirat kelak. Sementara, kedustaan menimbulkan kegoncangan,
kegelisahan,
konflk sosial, kekacauan,
kehinaan, dan kesengsaraan lahir dan bati baik di dunia justru di alam baka.


Pengecualian Kredibel

Seseorang boleh berdusta kerumahtanggaan
beberapa hal.Diperbolehkan dusta saja kerjakan tiga kejadian namun, yaitu Pertama
detik seorang ayutayutan memuji suaminya atau sebaliknya. Kedua Saat seseorang
yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang
yang dicari tidak terserah. Ketiga tuturan bidah untuk mendamaikan dua bani adam yang
sedang bertikai agar berdamai dan rukun kembali.


Definisi Al-Qur’an

Al-Qur’an
adalah penis Halikuljabbar SWT (wahi) yang disampaikan
kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya,
dan membacanya merupakan ibadah.


Singgasana Al-Qur’an

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur’an
memiliki takhta yang sangat tangga. Al-Qur’an
merupakan sumber terdepan dan mula-mula sehingga
semua persoalan harus merujuk dan berpijak kepadanya.


Kandungan Syariat dalam al-Qur’ān

 • Akidah atau Keimanan
 • Hukum Ibadah • Hukum Mu’amalah
 • Akhlak maupun Karakter Pekerti


Definisi Hadits

Hadits atau sunnah adalah segala
perkataan atau perkataan, ulah, serta ketetapan (taqrir) Rasul Muhammad SAW
yang terlepas berbunga suhu nafsu dan perkara-perkara tercela.


Kedudukan Hadits

Hadits merupakan salah satu sumber
syariat Islam, hanya sajahadits rani satu tigkat di pangkal alQur’an.Artinya,
jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam alQur’an, yang harus
dijadikan sandaran berikutnya adalah hadits.


Fungsi Hadits

Hadits n kepunyaan khasiat yang sangat
penting n domestik hukum Selam. Di antara fungsi hadtis, ialah lakukan menegaskan
ketentuan yang sudah lalu terserah dalam alQur’ān, menetapkan hukum yunior yang tak
terdapat n domestik alQur’an menjelaskan ayat al-Qur’an, dan menjelaskan ayatayat al-Qur’an
yang berperangai masyarakat.


Definisi Ijtihad

Ijtihad artiya mati-matian atau
mencurahkan segala apa kemampuan.Ijtihad yaitu upaya bukan main-alangkah mengerahkan
semesta kemampuan akal bikin mendapatkan syariat-hukum syari’at pada
ki aib-masalah yang tidak ada nashnya.


Syarat-syarat Berijtihad

 • N kepunyaan pengetahuan nan luas dan mendalam.
 • Punya pemahaman mendalam tentang bahasa
  Arab, ilmu adverbia, usul fiqih, dan sanat (sejarah).
 • Memahami cara merumuskan hukum (istibaţ). • Memiliki keluhuran budi pekerti sani.


Kedudukan Ijtihad

Ijtihad memiliki kedudukan misal
perigi hukum Islam setelah alQur’an dan hadits. Ijtihad dilakukan seandainya satu
persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur’an
danhadits. Sahaja demikian, syariat yang
dihasilkan terbit ijtihad tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an
maupunhadits.


Penjatahan Hukum Islam

Syariat Selam ada dua episode, adalah
syariat taklifi dan hukum wad’i.Hukum taklifi adalah tuntunan Allah SWT yang
berkaitan dengan perintah dan larangan.Syariat wad’i adalah perintah Sang pencipta SWT
yang yaitu sebab, syarat, atau penghalang buat adanya sesuatu.


Hukum Taklifi

 • Perlu


  (farḍu), merupakan aturan Allah SWT nan
  harus dikerjakan, dengan konsekuensi bahwa jika tergarap akan mendapatkan
  pahala, dan jika ditinggalkan akan berakibat dosa.

 • Sunnah


  (mandub), yaitu tuntutan untuk
  mengerjakan satu perbuatan dengan konsekuensi takdirnya dikerjakan akan mendapatkan
  pahala dan sekiranya ditinggalkan karena selit belit untuk melakukannya tidaklah berdosa. • Haram


  (taḥrim), yaitu pemali untuk
  melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Konsekuesinya merupakan takdirnya
  ditnggalkanakan mendapatkan pahala, dan jika taat dilakukan akan mendapatkan
  dosa. • Makruh


  (Karahah), ialah tuntutan buat
  meninggalkan suatu ulah. Makruh artiya sesuatu yang dibenci atau tidak
  disukai.
  Konsekuensi hukum ini adalah
  jika dikerjakan tidaklah berdosa, akan tetapi jika ditinggalkan akan
  mendapatkan pahala. • Mubaḥ


  (al-Ibaḥaḥ), yaitu sesuatu yang bisa
  untuk terjamah dan boleh bagi ditiggalkan. Tidaklah berdosa dan berpahala
  takdirnya dikerjakan atau ditinggalkanMateri PAI Kelas 10 Pintu 5 :


Meneladani Perdurhakaan Rasulullah di MakkahKerasulan Nabi Muhammad SAW dan Wahyu
Pertama


Nabi Muhammad SAW menerima tanzil
permulaan, yaitu ayat 1-5 surah al-‘Alaq lega tanggal 17 Ramadlan, sejak itu ia
diangkat menjadi nabi.Kemudian beliau memufakati ayat 1-7 surah al-Muddașșir, sira
pun diangkat menjadi rasul.Setelah itu, wahyu putus. Nabi Muhammad SAW
merasa kusut danbertanya­cak bertanya, apa nan harus disampaikan, bagaimana menyampaikannya,dan
kepada siapa disampaikan? Dalam kegelisahannya, turunlah surah ad-Dhuha.Akhirnya
Rasulullah berdakwah di kapling kelahirannya yakni Makkah selama 13 tahun.


Ajaran-Ajaran Pokok Rasulullah SAW di
Mekah • Akidah

 • Ahlak Mulia


Strategi Dakwah Rasulullah di Makkah

 • Dakwah secara Rahasia/Diam-Diam (al-Da’wah bi
  al-Sirr)
 • Dakwah secara Cuaca-terangan (al-Da’wah bi
  al-Jahr)


Reaksi Kafir Quraisy terhadap Dakwah
Rasulullah SAW


Kafir Quraisy terlampau menolak dan
menentang dakwah nabi.Bervariasi upaya mereka bikin, mulai mengajak berdialog
dengan mengiming­imingi berbagai macam pertolongan setakat kekerasan nan dilakukan
terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Puncak dari kejengkelan mereka adalah
dengan mandu memboikot Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya dari
boikot ekonomi dan politik.


Sebab Penolakan Dahriah Quraisy
 1. Kesombongan dan Keangkuhan

 2. Fanatime Buta terhadap Kakek moyang 3. Eksistensi dan Persaingan Kekuasaan


Dakwah Keluar Makkah

Setelah orang-anak adam Quraisy tidak ingin
menyepakati dakwah Utusan tuhan, Sira pun mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kaum
Arab di luar Quraisy. Nabi mencoba mengajak orang­orang Țaif, doang anda ditolak,
malar-malar diejek, diusir, dan dilempari bencana.

Nabi tidak berputus taksir.Ia terus
menyampaikan dakwahnya kepada kaum-suku bangsa Arab yang menclok berziarah ke
Mekah setiap tahunnya. Dakwah Rasul mujur sambutan berbunga individu­bani adam Madinah
dan Nabi juga mengadakan Perjanjian Aqabah (pertama dan kedua).Setelah
Perjanjian Aqabah kedua, Nabi pun berhijrah ke Madinah.


Keadaan Eksodus Kaum Muslimin

 • Perpindahan ke Habasyah • Hijrah ke Madinah


Resan-sifat nan Menghantarkan kepada
Kemuliaan


 1. Pengendalian diri, (Mujāhadah
  an-Nafs) 2. Prasangka baik, (husnużżan)
 3. Ikatan (ukhuwwah)


Pengendalian diri (Mujāhadah an-Nafs)

Pengendalian diri (mujāhadah an-nafs)
adalah perilaku sebagai upaya buat tetap bernas privat setip faedah dan
terhindar dari rasam­resan yang dapat memusnahkan dirinya, orang enggak, maupun
mileu.


Prasangka baik
(husnużżan)


Berdamai taksir (ĥusnużżan) yaitu
sifat di mana insan lain dipandang sebagai sesuatu yang baik dan harus
diperlakukan dengan baik, kecuali kalau diketahui dengan fakta bahwa makhluk
tersebut harus diwaspadai dan diperingati.


Persaudaraan (ukhuwwah)

Kekeluargaan (ukhuwwah) kerumahtanggaan Islam
dimaksudkan lain sebatas hubungan peguyuban karena faktor anak cucu, tetapi
nan dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam yaitu asosiasi yang diikat
oleh utas aqidah (sesama muslim)


Ayat-Ayat al-Qur’an
tentang Pengendalian Diri, Prasangka Baik,
dan Perhubungan (ukhuwah)

 1. Q.S. al-Ḥujurat/49:12
 2. Q.S. al-Hujurat/49:10Materi PAI Kelas 10 Gerbang 7 :


Malaikat Selalu BersamakuPengertian Iman kepada Malaikat

Percaya kepada malaikat mengandung
makna bahwa sebagai orang yang beriktikad, kita harus percaya dan berpengharapan dengan
sepenuh lever bahwa malaikat diciptakan pecah cahaya (pendar) yang diberi tugas oleh

Allah Swt dan senantisa melaksanakannya sonder pernah membantah maupun
mengingkarinya.Salah satu cap atau ciri berpangkal orang beriman kepada malaikat
adalah memiliki keyakinan yang kuat kerumahtanggaan hatiya bahwa di antarbangsa ini
terdapat malaikat dan keagamaan tersebut diucapkan melalui lisannya. Wujud
nyata berasal iman tersebut yakni dibuktian seorang muslim dalam perbuatan
sehari-hari.


Galengan Beriman Kepada Malaikat
 • QS. al-Baqarah/2:285

 • QS. an-Nisā’/4:136
 • Hadits-hadits Utusan tuhan Muhammad SAW


Adat-sifat Malaikat

Malaikat adalah mahluk ghaib.Ia
tidak memiliki kelamin, nafsu, dan kerap
taat kepada Allah. Engkau Bukan bersantap, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin.


Jumlah Malaikat

Jumlah malaikat enggak abnormal, tetapi
yang wajib diimani berjumlah 10 Malaikat. Yaitu, Jibril, Mikail, Izrail,
Israfil, Munkar, Nakir, Roqib, Atid, Malik, dan Ridwan.


Hikmah Beriman Kepada Malaikat

Iman kepada malaikat memiliki hikmah
di antaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT Selain itu Menjorokkan
turunan buat berhati-lever dan meningkatkan amal serta menghindarkan diri dari
sifat tercela.


Definisi Haji

Haji ialah sengaja mengunjungi Ka’bah
dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan
kaidah-pendirian tertentu pun. Haji lagi diartikan mengasa ke Mekah bagi
menunaikan ibadah thawaf, sa’i, wukuf di Arafah dan menunaikan korespondensi
manasik dalam rangka memenuhi perintah Tuhan SWT dan mengejar ridha-Nya


Syariat Haji

Haji yakni rukun Selam yang
kelima. Syariat melaksanakan ibadah haji adalah mesti bagi yang mampu
melaksanakannya, seperti dijelaskan dalam al-Qur’an
piagam Ali Imran ayat 97.


Syarat Wajib Haji
 1. Islam
 2. Berpikir logis (tidak edan)
 3. Baligh
 4. Ada mahromnya kerjakan perempuan

 5. Kaya dalam segala kejadian (misalnya dalam hal
  biaya, kebugaran, keamanan, dan makanan bagi keluarga yang ditinggalkan)


Syarat Absah Haji
 1. Islam
 2. Baligh
 3. Bernalar

 4. Merdeka


Rukun Haji
 1. Ihram

 2. Wukuf 3. Thawaf
 4. Sa’i

 5. Tahallul
 6. Tertib


Jenis Haji
 1. Haji Tamattu
 2. Haji Ifrad

 3. Haji Qiran


Keutamaan Haji

 1. Haji merupakan amal paling utama
 2. Haji ialah jihad
 3. Haji menghapus dosa
 4. Pahala ibadah haji adalah surga


Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (lughat) artiya
tumbuh, suci, dan berkah.Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib
diberikan semenjak harta tertentu, menurut rasam-resan dan ukuran kepada golongan
tertentu.Syariat Zakat

Allah SWT telah menargetkan hukum terbiasa
atas zakat bak salah satu pecah lima akur Selam yang disebutkan di intern
al-Qur’ān. Situasi tersebut sebagaimana dijelaskan di privat al-Qur’ān., Sunnah
Nabi-Nya, dan ijma’ para cerdik pandai.


Syarat zakat yang gandeng dengan
subjek atau pekerja (muzakkī)

 1. Selam
 2. Merdeka
 3. Baligh

 4. Berasio


Syarat-syarat yang berhubungan dengan
jenis harta (sebagai objek zakat)

 1. Eigendom Penuh

 2. Berkembang
 3. Menyentuh Nisab 4. Lebih dari kebutuhan pokok
 5. Netral bersumber Hutang

 6. Bertindak Setahun/Haul


Rukun Zakat
 1. Pemuasan atau pengeluaran nasib baik hoki pada
  sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.

 2. Pemasukan sebagian harta tersebut dari orang yang
  memiliki harta kepada hamba allah yang bertugas atau basyar nan mengurusi zakat
  (amil zakat).
 3. Penyerahan amil kepada orang yang berwenang
  menerima zakat andai milik.


Hikmah Zakat

Hikmah zakat yakni lakukan membersihkan
mereka (pemilik harta) semenjak penyakit kikir dan serakah, adat-sifat tercacat
serta kejam terhadap fakir miskin, manusia-orang yang tidak memiliki harta, dan
sifat-sifat hina lainnya.

Di sisi enggak, zakat juga buat menyucikan jiwa
anak adam-orang gemuk, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan
kebajikan, baik terbit segi tata susila alias darmabakti. Setakat dengan demikian, orang
tersebut akan mendapatkan kepelesiran, baik di dunia maupun di darul baka.


Definisi WakafKata Wakaf berasal berpokok bahasa Arab yang berarti hadang (al-habs) dan mencegah
(al-man’u).Artiya hadang untuk dijual, dihadiahkan, atau diwariskan.
Berlandaskan istiah syar’i wakaf ialah idiom yang diartian arestasi harta
milik seseorang kepada anak adam lain atau kepada lembaga dengan pendirian menyerahkan
benda yang sifatnya kekal kepada publik bikin diambil manfaatnya.


Hukum WakafWakaf hukumnya sunnah. Namun, cak bagi pemberi wakaf (wakif) ialah amaliah
sunnah yang sangat samudra manfaatnya.


Rukun Wakaf

 1. Makhluk nan berwakaf 2. Benda yang diwakafkan
 3. Orang yang menerima wakaf
 4. Ikrar


Keutamaan Wakaf

Salah satu keutamaan
wakaf bahwa ia akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariyah nan pahalanya
akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Artiya,
pemberi wakaf akan konstan mengakuri pahala sepanjang wakafnya dimanfaatkan oleh
orang bukan.Materi PAI Papan bawah 10 Gapura 9:


Meneladani Perbangkangan Dakwah Rasulullah di MadinahHijrah, Titik Semula
Dakwah Rasulullah SAW di Madinah


Disebabkan
beberapa faktor dan fakta yang terserah, risikonya Rasulullah dan para sahabatnya
melakukan Pemindahan ke Madinah.Mereka eksodus sesudah 13 tahun berdakwah di
Makkah.Pamrih hijrah Rasulullah ke Madinah yakni bikin lebih menggaungkan
dakwah dan mendirikan Negara Islam disana.


Peristiwa yang Dilakukan Rasulullah di
Madinah

 • Membina Perpautan antara Kabilah
  Anśar dan Kabilah Muhajirin

 • Membentuk Masyarakat yang Berlandaskan Tanzil
  Islam
 • Mengajarkan Pendidikan Politi, Ekonomi, dan
  Sosial


Garis haluan Dakwah Rasulullah di Madinah

 1. Meletakkan Dasar-Dasar Nyawa Bermasyarakat
 2. Melakukan Bantahan buat Memperluas Dakwah
 3. Surat Rasul Muhammad SAW kepada
  Para Emir
 4. Penakluan MekahMateri PAI Kelas 10 Ki 10:


 Nikmatnya Mencari Ilmu dan Indahnya Berbagi Pengetahuan


Memaui ilmu atau
sparing adalah muatan setiap muslim. Banyak sekali ayat al-Qur’an
atauhadits Rasulullah SAW yang menjelaskan
tentang muatan belajar, baik pikulan tersebut ditujukan kepada adam
alias perempuan. • Fardu Kifayah


  Hukum
  memaui ilmu fardu kifayah berlaku bikin guna-guna-ilmu nan harus ada di kalangan
  umat Islam sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafi. Sama dengan aji-aji
  kedokteran, perindustrian, ilmu falaq, ilmu eksakta, serta guna-guna-hobatan lainnya.

 • Fardu ‘Ain


  Hukum mencari ilmu
  menjadi fardu `mata takdirnya aji-aji itu enggak bisa ditinggalkan oleh setiap muslim dan
  muslimah dalam segala situasi dan kondisi, sebagai halnya ilmu mengenal Allah SWT
  dengan segala sifat-Nya, ilmu mengenai tatacara beribadah, dan sebagainya.

 1. Diberikan derajat yang tinggi di
  sisi Allah SWT
 2. Diberikan pahala nan besar di musim hari pembalasan
  akan datang.
 3. Merupakan sedekah yang minimal
  utama.
 4. Lebih penting daripada seorang
  juru ibadah.
 5. Lebih utama semenjak śalat seribu
  raka’at.
 6. Diberikan pahala seperti pahala orang nan
  semenjana berjihad di jalan Allah.
 7. Dinaungi maka itu malaikat pembawa hadiah dan
  dimudahkan menjurus suwargaloka.


Khasiat Hobatan

Fungsi ilmu yakni untuk mencerdaskan
umat, maka tidaklah dapat dibenarkan apabila ada orang-muslim nan
menuntut hobatan pengetahuannya hanya untuk berburu tinggi dan takhta atau
keuntungan pribadi semata-mata. Malar-malar buat memperalat ilmu informasi sebagai
kebanggaan dan keangkuhan diri terhadap golongan yang belum memufakati
pengetahuanMateri PAI Kelas 10 Pintu 11:


Menjaga Martabat Bani adam dengan Menghindari Relasi Bebas dan ZinaDefinisi Ikatan Adil

Kontak bebas nan dimaksud sreg
penggalan ini adalah ikatan yang tidak dibatasi makanya rasam agama ataupun
susila.Keseleo satu dampak negative berbunga pergaulan netral adalah perilaku yang
terlampau dilarang oleh agama Islam, yaitu zina.


Definisi Zina

Pembukaan zina berpunca berpangkal kata zana-yazni
nan artiya koneksi layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki
yang sudah mukallaf (baligh) tanpa ikatan ijab nikah yang sah menurut syari’at
Islam.


Hukum Zina

Terkait syariat zina, semua ulama sejadi bahwa zina hukumnya gelap,
lebih lagi zina dianggap sebagai puncak keharaman.


Kategori Zina

 1. Zina Muĥșan yaitu pezina mutakadim
  baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah.
 2. Zina Gairu Muĥșan, ialah pezina
  masih lajang, dan belum kontak menikah.


Azab untuk Pezina

 1. Dirajam sebatas mat bagi pezina Muĥșan. Hukuman
  rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam petak hingga dada atau
  leher. Tempat cak bagi melakukan ikab rajam adalah tempat yang banyak dilalui
  manusia atau panggung keramaian.
 2. Dera maupun pukulan sebanyak 100 (seratus) kali
  bagi pezina gairu muĥșan dan ditambah dengan menyingkirkan alias membuang
  pelakunya ke tempat yang jauh bersumber tempat mereka.


Hukuman buat turunan yang Menuduh Zina
(Qazaf)


Tuduhan perzinahan harus dapat
dibuktian dengan bukti bukti yang awet, akurat, dan sah.Tidak boleh menuduh
seseorang berbuat zina minus dapat mendatangkan empat insan martir dan bukt
yang kuat. Apabila perzinahan bukan pahit lidah, maka orang nan menuduh orang
enggak bermukah diberi sanksi Dera alias pukulan sebanyak 80 kali.


Dampak Bagi Para Pezina di Dunia

 1. Menyenangkan perbawa 2. Mengakibatkan kemiskinan

 3. Mengurangi umur


Dampak Lakukan Para Pezina di Darul baka
 1. Mendapat murka berpangkal Allah SWT
 2. Ĥisab yang jelek (banyak dosa)

 3. Siksaan di neraka


Cara Menghindari Zina

 1. Menjaga Relasi yang Sehat 2. Menjaga Aurat

 3. Menjaga Pandangan
 4. Menjaga Kegadisan
 5. Meningkatkan Aktiitas dan Sering BerpuasaSource: https://www.matapendidikan.com/2020/10/ringkasan-dan-materi-pai-kelas-10.html

Posted by: soaltugas.net