Pengakuan Iman Rasuli Bahasa Karo


 PENGAKUN KINITEKEN KALAK Masehi

1.

Aku tek man
Dibata Bapa
si la ersibar kuasaNa, si nepa langit ras doni

2. Aku tek man
Yesus Kristus anakNa si Tonggal,Tuhanta, si jadi arah kesah si Badia,bodi

 idur singuda-nguda nari si so keliamen,tergelar si Maria,sang ngenanami kiniseran                                 sangana pemerentahen Pontius Pilatus, nipakuken ku papan persilang,mate jenari ikuburken,             nusur ku doni kematen,petelu wariken nggo keke ibas si mate nari, nangkih ku Surga,

 perkundulna
arah kemuhen Dibata,jenari reh me

Ia

pagi ngeranaken si nggeluh ras si nggo mate.

3. Aku tek man Kesah sang
Badia,janah lit sada gereja si Badia,Persadan kalak si                                         Badia,pengalemi dosa,kinikeken kula,kegeluhen rasa lalap.

Amin.Dalam Bahasa Indonesia1.Aku berketentuan akan Allah, Aku beriktikad kepada Allah,

Bapa yang mahakuasa,
penyusun langit dan bumi. Khalik langit dan bumi.
2. Dan akan Yesus Kristus, Dan kepada Yesus Kristus,

Putra-Nya yang solo,Yang mahakuasa kita. Anak-Nya yang Unik, Tuhan kita

yang dikandung maka dari itu Spirit Kudus, Nan dikandung daripada Roh Tulus,

dilahirkan maka dari itu Nona Maria; lahir dari anak dara Maria

Yang menderita sengsara
 di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,

disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke kancah penantian, merosot ke dalam imperium maut.
puas waktu ketiga bangkit
mulai sejak antara bani adam mati
Naik ke sorga,

duduk di jihat kanan Allah Bapa Tuhan,
bermula sana Engkau akan nomplok
 buat menghakimi orang yang jiwa dan yang mati.3.Aku berkepastian akan Roh kudus, Aku percaya kepada Roh Ikhlas,

Basilika Katolik² yang jati, Gereja yang kudus dan am,²

persekutuan makhluk kudus,
pengampunan dosa,
Kebangkitan badan kebangkitan daging dan
roh kekal.


Amin.

Source: http://esraandio.blogspot.com/2018/08/pengakuan-iman-rasuli-dalam-bahasa-karo.html

Posted by: soaltugas.net