Pengertian Hati Nurani Dan Sanubari

Posted by:
hajirikhusyuk
| Julai 22, 2009

Sanubari atau Insting

solat di pasangan


Kalau kita bercakap adapun hati, kadangkala kita naik rimas, kenapa?… kerana terlalu banyak istilah yang  menyangkut dengan hati. Begitu juga baik hati, lever mulia, hati nirmala, lever pemurah dan tidak kurang pula lawannya seperti hati busuk, hati berdendam, hati seleweng dan sebagainya.


Secara kasarnya resan-sifat hati adalah positif dan hati negatif, … hati riil yang berkepribadian alias berkiblatkan langit manakala hati negatif,  yang berkiblatkan  mayapada alias dunia.

Hati nan manakah yang boleh kita bikin panduan atau ikuti nasihatnya,…., mutakadim karuan hati berupa, tapi bagaimnakah kita hendak mengetahui bilakah itu hati itu berperilaku positif maupun bersifat negatif.

Secara amnya lever itu adalah …. Lever Sanubari dan Hati Nurani.

Hati Sanubari bersifat subversif, … sebagaimana benguk- gulana, risau, grusa-grusu, berdendam dan sebagainya, … jikalau sifat-sifat negatif ini ada, … bintang sartan jangannlah mengikut selang hati itu, …kerana engkau akan membawa kepada kemusnahan dan kegagalan. Hati ini berkiblatkan bumi, nafsu dan syaitan.

Hati Nurani pula yakni hati nan telah disinari cahaya Ruh, ia bersifat tenang, sepi, tenteram, damai dan secara kasarnya berperangai positif, ..lever yang semacam inilah yang perlu diikuti apabila  ia mengasihkan nasihat, …. nasihatnya kerumahtanggaan rencana  ilham, gerak lever, intuisi dan sebagainya. Hati ini berkiblatkan Ruh dan penciptanya, sudah pasti  Allah. Ikutilah hati ini apabila ia menyerahkan wejangan, karuan berharga dan mensucikan.


Maka oleh itu,…  lever-hatilah jangan tersalah diskriminatif…

Salam ……

Source: https://hajirikhusyuk.wordpress.com/2009/07/22/sanubari-atau-nurani/

Posted by: soaltugas.net