Kumpulan Soal UAS Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

1. Tanya UAS Matematika Kelas 4 SD Semester 1 (Gasal) Dan Kunci Jawaban

Pesiaran tanya :

Jumlah soal pilihan ganda = 25

Besaran cak bertanya isian sumir = 10

Jumlah soal jabaran = 5
Abstrak soal-pertanyaan di dalamnya :1. Skor 8 pada bilangan 578.650 adalah bernilai ….
a. 800.000


b. 80.000


c. 8.000


d. 8.000

2. Hasil berasal 200 : 5 + 15 x 23 adalah ….
a. 40


b. 345


c. 275


d. 385

3. Ibu menjatah 11 dus kaca, setiap dus berisi 12 gelas. Kemudian cak semau 25 gelas yang diberikan kepada tante sinta, maka sisa kaca nan dibeli ibu adalah ….
a. 107 kaca


b. 125 kaca


c. 117 gelas


d. 127 gelas

4. Pembulatan ke ratusan terdekar dari 12.345 ialah ….
a. 12.000


b. 12.320


c. 12.300


d. 10.300

5. Anggaran rendah ke ribuan terhampir dari 2.645 + 3.390 merupakan ….
a. 5.000


b. 6.000


c. 7.000


d. 4.000
Tatap SELENGKAPNYA >>
2. Soal UAS IPA Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

Keterangan soal :

Jumlah soal pilihan ganda = 25

Jumlah soal isian pendek = 10

Jumlah pertanyaan uraian = 5Contoh soal-cak bertanya di dalamnya :
1. Tulangtulangan cucu adam yang melindungi paru-paru dan jantung adalah ….
a. Rangka anggota gerak


b. Susuk diafragna


c. Rangka badan


d. Rangka tengkorak

2. Berikut nan bukan yaitu fungsi rangka dalam tubuh cucu adam adalah ….
a. Melindungi organ-peranti badan yang berguna


b. Bekas melekatnya otot dan daging


c. Sebagai jangat awak
d. Sebagai alat gerak jasmani

3. Contoh di bawah ini yang enggak termasuk penyakit atau gangguan yang terjadi pada tulang adalah ….
a. Tifus


b. Folioc. Rakitis


d. Keropos tulang

4. Putaran pangkal alat perasa sangat peka terhadap rasa ….
a. Pahit


b. Asam


c. Manis


d. Asin

5. Alat pernafasan pada tumbuhan yang terdapat lega daun adalah ….
a. Pernapasan


b. Stomata


c. Fotogenesis


d. Pembuluh Floem

LIHAT SELENGKAPNYA >>
3. Soal UAS IPS Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

Keterangan pertanyaan :

Total soal sortiran ganda = 25

Jumlah soal isian ringkas = 10

Jumlah soal uraian = 5Model pertanyaan-tanya di dalamnya :
1. Keterangan dari tulang beragangan yang terdapat pada denah nan digunakan bakal mewakili setiap kenampakan alam dinamakan ….
a. Simbol denah


b. Penunjuk mata angin


c. Tema peta


d. Legenda peta

2. Laut yang mengantarai dua pulau dinamakan ….
a. Selat


b. Teluk


c. Semenanjung


d. Raksasa

3. Gambar laut sreg kar diberi warna ….
a. Merah


b. Kuning


c. Hijau


d. Spektakuler

4. Sungai terpanjang di Indonesia merupakan sungai ….
a. Kapuas


b. Mahakam


c. Bengawan Solo


d. Musi


5. Kegunaan berusul skala di antaranya adalah kerjakan ….
a. Memperbesar alias memperkecil rajah


b. Mencermati daerah dataran tinggi


c. Mengetahui arti bunyi bahasa


d. Memahamkan warna-warna pada peta


LIHAT Sebaik-baiknya >>
4. Pertanyaan UAS PKN Kelas 4 SD Semester 1 (Gangsal) Dan Trik Jawaban

Laporan soal :

Besaran soal saringan ganda = 25

Kuantitas soal isian sumir = 10

Jumlah soal uraian = 5Contoh soal-soal di dalamnya :

1. Sebuah kecamatan terdiri berbunga beberapa ….
a. Kabupaten


b. Camatc. Desa


d. Provinsi

2. Kecamatan dipimpin oleh sendiri ….
a. Tumenggung


b. Camat


c. Lurah


d. Kepala desa

3. Orang yang memelopori sebuah desa dinamakan ….
a. Kapolsek


b. Kepala Desa


c. Lurah


d. Organ desa

4. Anggota BPD (Awak Permusyawaratan Desa) terdiri atas orang-orang berikut, kecuali ….
a. Pejabat Berdamai Warga (RW)


b. Pelopor Mahajana


c. Anggota DPRD

d. Pemuka agama

5. Periode jabatan kepala desa yakni …..
a. 5 tahun


b. 6 tahun


c. 7 tahun


d. 8 periode

Lihat SELENGKAPNYA >>5. Pertanyaan UAS Bahasa Indonesia Inferior 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban


Keterangan soal :

Jumlah soal pilihan ganda = 25

Jumlah pertanyaan isian ringkas = 10

Besaran soal jabaran = 5Lengkap soal-soal di dalamnya :
1. Suatu gambar yang menunjukkan pengelolaan letak pecah desa, daerah tingkat, sekolah, jalan, rumah maupun sejenisnya disebut dengan ….
a. Atlas


b. Globe


c. Petunjuk


d. Pengumuman

2. Denah sekolah menggambarkan letak ….
a. Rumah penduduk


b. Kronologi desa


c. Rubrik di sekolah
d. Tempat duduk siswa

3. Andi dan teman-temannya semenjana membuat kerajinan.
Pemenggalan kata kerajinan yang tepat adalah ….
a. ke – ra – ji – nan


b. ketek – ji – yang


c. ker – a – ji – nan


d. Ke – ra – jin – an

4. Kalimat berikut ini yang memperalat kata jamak yang tepat yakni ….
a. Kreatif membeli remedi di apotik


b. Ibu membeli beras satu kwintal


c. Para atlit sedang latihan di lapangan


d. Kualitas komoditas di toko itu sangat bagus

5. Bu Lina menengah membakar sampah di depan rumah.
Rencana pasif yang tepat berpangkal  kalimat di atas adalah ….
a. Di depan rumah Bu Lina sedang membakar sampah
b. Sampah medium dibakar Bu Lina di depan rumah
c. Sampah sedang terbakar di depan flat Bu Lina

d. Bu Lina sedang di depan rumah membakar sampah


LIHAT Seutuhnya >>

6 . Soal UAS PAI Inferior 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Anak kunci Jawaban

Keterangan soal :

Besaran pertanyaan pilihan ganda = 25

Jumlah soal isian ringkas = 10

Jumlah soal jabaran = 5
Pola tanya-soal di dalamnya :1. Adat jaiz cak bagi Allah merupakan sifat ….
a. Wewenang ataupun kemandirian bagi Halikuljabbar
b. Yang harus dimiliki Allah

c. Yang tidak boleh dimiliki Yang mahakuasa

d. Yang mungkin dimiliki Halikuljabbar

2. Sifat jaiz Allah suka-suka satu yakni ….
a. Kekal kuat selamanya
b. Berbeda dengan hamba allah ciptaan-Nya
c. Melakukan segala yang kali atau meninggalkannya
d. Berdiri sendiri tanpa bantuan basyar-makhluknya

3. Almalik menciptakan bumi dan langit serta segala apa isinya atas ….
a. Permintaan malaikat

b. Tuntutan para Rasul

c. Usulan para malaikat langit
d. Kehendak-Nya koteng

4. Terjadinya sesuatu di mayapada ini ataupun tidak terjadinya sesuatu. Semua ini karena ….
a. Sifat wajib Sang pencipta

b. Sifat mustahil Almalik

c. Adat jaiz Yang mahakuasa
d. Sifat luhur Yang mahakuasa

5.  Nabi Adam AS adalah rasul yang ….
a. Pertama

b. Kedua

c. Ketiga

d. Terakhir7.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban


Wara-wara cak bertanya :Jumlah soal saringan ganda = 25Jumlah soal isian singkat = 10Jumlah cak bertanya jabaran = 5


Ideal soal-soal di dalamnya :

1. Wong sing penggaweane ana ing sawah diarani ….
a. Nelayan


b. Petani


c. Pedagang


d. Dokter

2. Pak Diki dodolan ana ing pasar
Ukara ing dhuwur iku basa kramane ….
a. Cangkang Diki sadean wonten ing peken


b. Buntelan Diki tumbas wonten ing peken


c. Pak Diki piwulang wonten ing peken
d. Pak Diki tindak wonten ing peken

3. Wit pari jenenge damen, yen wit jagung jenenge ….
a. Glugu


b. Ros


c. Tebon


d. Sinuwun

4. Wedang sertifikat, gula Jawa
Aja lali, …..
Terusane parikan ing dhuwur sing pas yaiku ….
a. Gawa sukrosa


b. Ndang diumbe


c. Karo kanca


d. Kudu mbayar

5. Tanduran sing ditandur ana ing tegakan sak liyane pari kaya milu, kedhele lan kacang iku diarani ….
a. Palawija


b. Pala kesimpar


c. Pala kependhem


d. Pala kitri


LIHAT Seutuhnya >>8.
Soal UAS Bahasa Inggris Papan bawah 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kancing Jawaban
Mualamat soal :


Jumlah cak bertanya seleksian ganda = 25Total tanya isian singkat = 10Jumlah soal uraian = 5


Contoh soal-soal di dalamnya :


1. I have 105 marbles.
105 in text is ….
a. One hundred and fifteen


b. One hundred and five


c. One hundred and fifty
d. One five hundred

2.
Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban

Santi
: “ What number is it?”
Bayu
: “ It is number ….”
a. Five hundred and three seven


b. Fifty hundred and thirty seven


c. FIve three seven
d. Five hundred and thirty seven

3. Two hundred and seventy four in number is ….
a. 247


b. 472


c. 274


d. 2.074

5.Keterangan soal : Jumlah soal pilihan ganda : 25 Jumlah soal isian singkat : 10 Jumlah soal uraian : 5 , Download Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban

Deni
: “What is Andra’s hobby?
Rika
: “Andra’s hobby is …..”
a. Reading


b. Painting


c. Fishing


d. Dancing

5. What is the number before six hundred and twenty?
a. Six hundred and ninteen


b. Six hundred and twelve


c. Six hundred and twenty nine
d. Six hundred and seventeen
Tatap Sesudah-sudahnya >>*Internal Proses


9.
Soal UAS SBK Papan bawah 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Muslihat Jawaban