Tari Cente Manis Dari Betawi

Page 81 – Sentral Kelongsong Kelas 8 Seni Budaya

P. 81

    
     Sumur : Kemdikbud, 2022 Buram 6.1 Tari tradisi Betawi nan men- dapatkan pengaruh dari China terutama plong tata rias dan busana. B. Tipe Penyajian Tari Tali peranti Kalian telah mempelajari cara merang­ kai gerak tari. Pertunjukan tari tradisi secara penyajian boleh dibedakan menjadi tari tunggal, tari mepet, tari berkelompok, dramatari, dan tari bertema. Tari tunggal adalah tarian yang memang dibawakan ha­ nya oleh satu sosok sahaja. Contoh tari tali peranti tunggal misalnya tari Topeng Ronggeng dari Betawi. Tari berpasangan adalah ajojing yang di­ bagi maka itu dua orang, baik laki­suami dengan laki­junjungan, amoi dengan perempuan, atau laki­laki dengan perempuan. Kaidah sreg tari berpasangan antara tak; 1) adanya gerakan tukar mengisi; 2) adanya gerakan saling interaksi; dan 3) merupakan ahadiat utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam penguraian. Lengkap tari tradisi berdekatan yang dilakukan antara dua orang seperti tari Payung dari Sumatra Barat yang diciptakan oleh Huriah Adam. Tarian berkelompok merupakan dansa nan dilakukan oleh junjungan­laki, perempuan, alias campuran antara junjungan­laki dengan perempuan. Tarian bergerombol ini sering dijumpai pada panggung­panggung tontonan. Contoh tari berkelompok misalnya tari Cente Manis bermula Betawi, Pelir Enggang berpangkal Kalimantan, Tifa dari Papau, Yosim Pancer mulai sejak Papau, dan tari Belibis semenjak Bali. Dramatari yaitu bentuk penya­ jian tari yang memiliki desain dramatik. Terserah dua desain dramatik yaitu kerucut solo dan kerucut ganda. Desain dramatik kerucut tersendiri artinya dalam satu pertunjukan tari sahaja ada bintik Mata air : Kemdikbud, 2022 Buram 6.2 Tari pagar adat Sunda. Sumur : Kemdikbud, 2022 Susuk 6.3 Tari perang pada Dramatari panji semirang intern bagan dramatari.  Seni Budaya 73
    
   

Source: https://online.flipbuilder.com/nuvn/rdaw/files/basic-html/page81.html

Posted by: soaltugas.net