Teks Pidato Bahasa Sunda Singkat


Pidato Bahasa Sunda
– Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sebagaimana variasi pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda pula bertujuan untuk memajukan satu gagasan, kepada banyak orang alias di khalayan umum. Namun isi bermula lektur itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena momen kita bersabda di depan basyar banyak, pasti kita harus memiliki sisi pembicaraan yang jelas. Jangan setakat orang yang mendengarkan tak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.


Situasi Penting dalam Pembuatan Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Bakal sebagian orang yang berasal berpokok persil Sunda, tentu enggak setiap hari mendengarkan pidato yang disampaikan dalam bahasa sunda. Karena lektur berbudi sunda biasanya disampaikan pada momen-momen tertentu di sekolah ataupun di sebuah pedesaan. Oleh karena itu karena penyampaiannya jarang, maka cara mewujudkan dan menyampaikannya pun harus detail dan tepat.

Beberapa hal yang penting yang harus Anda perhatikan internal membuat ceramah bahasa Sunda, di antaranya yakni:

  1. Menunggangi bahasa yang mudah dipahami, karena tidak kali anda menyampaikan pidato bahasa Sunda yang terlampau lumat pada momongan-anak asuh SD. Sira juga harus memerhatikan konseptual dan struktur dari bahasa Sunda, nan harus dipahami tambahan pula habis dan terdepan bagi diperhatikan.
  2. Menerimakan salam perkenalan awal terlebih sangat, di awal penyampaian pidato. Yang bertujuan untuk rajah rasa hormat kepada audience yang hadir ketika itu. Anda sekali lagi bisa menyelipkan humor atau basa basi sedikit di kalimat perkenalan awal tersebut.
  3. Menyampaikan isi ceramah secara garis besarnya saja, dulu menguraikannya dengan jelas dan pola mudah-mudahan basyar yang menerima responsif apa nan disampaikan. Anda bisa menjelaskan secara rinci, dari mulai kata setakat akhir kuliah.
  4. Beri kesimpulan berasal isi pidato nan telah Anda sampaikan.
  5. Beri pula saran atau anjuran dari pidato yang disampaikan.
  6. Jika Anda menerimakan khotbah di suatu pedesaan, maka gunakanlah bahasa sunda nan umum yang dimengerti maka itu mereka. Gunakanlah bahasa yang sederhana hanya, cuma tetap normal dan berkualitas.


Pidato Bahasa Sunda tentang Menjaga Kebersihan

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum Warrahmatulohi Wabarakattuh

Langkung tipayun udang rebon panjatkeun puji sareng terima kasih ka Halikuljabbar SWT, Tuhan Nu Esa si dia mana masihan hidayah sareng inayah-Na ka urang sadaya. Janten benur sadaya tiasa kempel di programa ieu, dina kaayaan sehat wal segar alhamdulilah.

Para wargi sakalian anu dipikahormat kusimkuring,

Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun adapun tema kebersihan, nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina spirit sehat jeung manfaat ngajaga kasehatan. Nu mana urang sadaya teh kedah atau terlazim ngajaga mileu sekitar urang, sareng bodi nyalira peso urang sadaya tiasa ngajaga kasehatan tina sagala rupi panyakit nu aya.

Ku margi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana paradigma hidup nu cegak kanggo kapayuna hirup urang sakalian di kawitan ti ayeuna. Siga anu afiliasi diterangkeun dina riuk sahiji hadist, ‘ Inna dhofatu minal iman.’ Anu hartosna teh, kabersihan sabagen tina iman.’ Nu matak kudu dijaga ku urang-ebi.

Perumpamaan urang muslim si dia taat, anu ramai kaimanan di jero hate benur tangtu benur teh kudu bersih sareng suci tina sagala cemar alias najis anu nyebabkeun udang jadi teu suci. Yang mahakuasa SWT mah muslihat kanu hamba si dia merhatikeun jeung ngajaga kabersihan. Kalis eta teh kaasup kana bodi urang, diri udang, sareng lingkungan di sakitar urang.

Tapi kabersihan eta teh rupina macem-macem, aya nu disebut polos hate, nirmala semangat, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah makara jalma si fulan kaasup suci sadayana, sabab ngan kudus raga tapi hatena teu asli mah nya percuma. Matak ti mulai ayeuna, hayu urang ngabersihan sagala rupina, sareng ningkatkeun pola semangat segar kanggo ebi sadayana.

Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, hatur nuhun.

Wassalamualaikum salam Wr. Wb.


Pidato Bahasa Sunda adapun Perpisahan

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum Wr. Wb.

Manga benur sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Almalik SWT, nu di mana dina kasempatan ieu benur sadayan atos dipasihan kasempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat.

Hadirin sadaya si fulan dipikahormat ku simkuring, henteu karaos nya tos 6 endemi geningan udang aya didie. Fulanah disebatkeun nuju memaui mantra. Ayena saleresna urang sadaya teh bakal papisah, ti sakola ieu. Mugia naon fulanah diajarkeun ku Bapak sareng Ibu guru teh, tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kanu hal anu positif sareng aya manfaatna.

Mugia amal sareng ibadah Ibu sareng Bapak guru ano tos asli ngajar udang sadaya sina pinter, kenging wewelasan ti Tuhan SWT.

Sakitu heula ti abdi anu tos ngawakilan rerencangan sadaya, kirang lebihna neda dihapunteun ku sadaya. Hatur nuhun.

Waalaikum salam Wr. Wb.


Pidato Bahasa Sunda Singkat tentang Agama

Pidato Bahasa Sunda

Orasi Bahasa Sunda

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji sareng terima kasih urang sanggakeun ka Halikuljabbar SWT anu Maha Agung, dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu.

Hadirin si dia dipikahormat,

Berimana kana qada jeung qadar seueur manfaatna, di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah SWT. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di manjapada ieu teh, tos diatur ku Allah SWT. Matak ayana qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang, salila urang hirup di marcapada.

Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di seropot urang teh, ngarupakeun katetepan ti Sang pencipta SWT. Jadi urang teh kudu tawakal, da sagala rupina ge tos aya pembebasan ti Allah SWT. Benur sadaya moal tiasa ngahindar ti katetapan Allah SWT, deuk nu hade deuk nu rendang. Sadayana tos diatur ku Maha Kawasa.

Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Tuhan SWT, sareng ngadorong udang rebon bersyukur ka Almalik SWT salawasna.

Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan si dia merenah di hate abdi nyuhunkeun dihapunten.

Waalaikum salam Wr.Wb.


Referensi Khotbah Bahasa Sunda tentang Kesegaran

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum Wr.Wb

Wilujeng enjing ka sadayana, udang rebon panjatkeun puji sareng terima kasih ka Yang mahakuasa SWT nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urg tiasa patepang raray di programa ieu.

Ibu/Bapak suhu anu dipikahormat sareng rerencangan fulanah dipikacinta, para wargi anu dipikahormat ku simkuring.

Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo seropot udang sadayana. Urang sadaya teradat ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan, teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara si fulan segak. Misalna meresihan awak sepan urang keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta teh conto kaidah hirup nu cegak.

Conto anu sanesna urang kedah miceun runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin ge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mikacinta kanu kabersihan diri udang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih.

Walaupun udang hoyong janten jalmi si fulan jagjag waringkas, urang kedah soson-soson meresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Bade eta kumuh jasmani atanapi kumuh rohani, upami meresihan kokotor raga urang teh kedah mineng bersiram, meresihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu bisa nyebabkeun panyakit di diri udang.

Tuluy kumaha walaupun bade meresihan kokotor rohani, carana nyaeta udang kudu ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Halikuljabbar. Ngan si polan kudu diinget teh, sehat tidak saukur bersih hungkul. Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani ebi nu matak ngajagjagkeun diri udang rebon. Misalnya urang rajin olahraga.

Hadirin sadayana cekap sakitu pidato mengenai kasehatan ieu, hatur nuhun kana perhatosanana.

Waalaikum salam Wr.Wb.


Lektur Bahasa Sunda adapun Independensi

Pidato Bahasa Sunda

Ceramah Bahasa Sunda

Assaalamualaikum Wr.Wb

Sateuacana, hayu urang panjatkeu puji sareng terima kasih ka Gusti Allah SWT. Anu tos maparinkeun anugerah-Na ka urang sadaya, dugi urang tiasa kempel di program dinten ieu.

Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, Bapak Kapala Sakola, Bapak/Ibu suhu anu dipikahormat, sareng rerencangan simkuring anu dipikacinta. Dinten ieu alhamdulilah udang rebon tiasa kempel sareng patepang raray dina urutan meriahkeun masa kamerdekaan Indonesia.

Urang periyogi ka uninga, rupe di zaman baheula the seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kamerdekaan nagara Indonesia. Matak ku kituna, ebi salaku warga nagara Indonesia generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan benur. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita udang rebon pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia.

Selokan sabenerna, seuer keneh kejadian-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagei generasi muda dina susuk ngeusian kamerdekaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran si dia ngabahayakeun nyawa, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jang diri udang rebon.

Hayu ebi sami-sami ngalakukeun keadaan positive atau aya mangpaatna jang diri benur, misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca resep nu berguna, diajar sing bener di sakola, jeung sajabana.

Rupina mung sakitu pidato ti simkuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate aranjeun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Pidato Bahasa Sunda Tentang Pemakaian Narkoba

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum Wr.Wb

Langkung tipayun hayu benur panjatkeun puji sinareng rasa syukur ka Allah SWT nu Maha Kawasa. Kulantarkan nikmat sareng hidayah-Na, benur tiasa patepang raray sareng kempel di dieu di program ieu.

Ibu/Bapak guru anu dipikahormat ku simkuring, sareng rerencangan si dia dipikacinta ku simkuring, dina kasempatan ieu kuring hoyong ngadugikeun biantara. Si fulan judulna “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja”.

Dina mayapada medis hartina narkotika the nyaeta pelamar bius ataupun remedi penenang, si fulan dipasihkeun ka para pasien anu bade dioperasi. Narkotika ieu tah mangrupa zat adiktif anu ngabahayakeun pisan kana arwah udang rebon sadaya, biarpun dipake teu bener. Misalna teu sesuai jeung resep atau anjuran ti dokter. Jaba narkotika teh boleh nyebabkeun kacanduan.

Lain eta wae, akibat penyalahgunaan narkotika atawa narkoba ieu the nyaeta dapat nyebabkeun karusakan saraf motorik udang rebon dina penggerak. Anu leuwih parahna deui narkoba bisa nyebabkeun kageloan, jeung kematian. Hayat udang teh bisa ngalayang mun urang konsumsi narkoba sangeunahna.

Istal barudak ngora di zaman ayeuna, marake narkoba teh jang naon? Biasana mah jang gagayaan hungkul, bari jeung maraneh na teh teu apal rupe narkoba teh dapat ngabahayakeun usia urang. Atawa ngan saukur mimiluan batur, ambeh katingalina keren. Padahal mah keren timana, mun ujung-ujungna udang ngan maot gara-gara narkoba.

Jaba biarpun ebi make narkoba sareng ngedarkeun the bakal ditahan ku penjaga keamanan tuluy dipenjara. Apanan narkoba teh pemakeanna tos diatur di undang-undang. Jadi nu marake narkoba teh, hubunganna tos jeung hukum. Nu matak ngarai haying make narkoba, atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan udang rebon ayeuna atawa si polan kerjakan datang.

Mening ayeuna mah urang ngajaga diri tina barang palsu nyaeta narkoba, jeung focus ka isap nu baleg. Meungpeung seropot udang rebon ngora keneh, si dia insha Allah tingkatan keneh hayu urang eusi kahirupan ku hal-hal anu substansial. Mugi-mugi ieu biantara teh aya mangpaatna kanggo sadayana.

Sakitu heula anu tiasa kuring dugikeun mengenai bahaya make narkotika atau narkoba. Hapunten pisan bilih aya kalepatan cariosan, hatur nuhun perhatosanana.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.


Syarah Bahasa Sunda adapun Maulid Nabi

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum Wr. Wb.

Hayu urang panjatkeun puji sinareng terima kasih ka pangkuan Allah SWT, yen dinten ieu udang rebon tiasa patepang raray deui di acara anu suci ieu. Shalat sareng salam udang rebon haturkeun ka laki urang, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kulantaran Anjeuna, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup benur mana si dia haq jeung mana si dia bathil.

Hadirin sadaya anu dimuliakeun ku Halikuljabbar SWT, unggal jalmi teh tos tangtu gaduh harapan bahwa benur teh hoyong kabagjaan di mayapada jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek benur pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang ku agama udang nyaeta agama Islam.

Tapi urang teh sebagei jalmi alias cucu adam, kedah ngalakukeun sagala kahadean di hirup kaasup ibadah fulanah diperintahkeun ku Yang mahakuasa SWT saperti si polan ditulis di Al quran jeung hadist. Tapi urang ge kudu terang, rial ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku hate si dia ikhlas. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh, lain karna hoyong ditempo ku batur komo deui karna hoyong dipuji hungkul.

Sababna mun udang rebon ibadah ngan saukur haying ditempo ku batur hungkul mah, kalahkah urangna nu cape beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun sing ikhlas jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad, pernah nyebutkeun rupe ciri-ciri jelema nu riya dina ibadah cak semau sababaraha macem. Sapertos :

  1. Sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalna solat, jelema eta teh untuk ngadadak camar pas aya batur nu ningali manehma ngalakukeun solat.
  2. Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku haying dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkah busut.

Tapi agar ebi sadaya moal nepi ka kitu, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur riya hungkul. Tapi emang zakiah sareng kudus ngalakukeun karena Tuhan.

Mung sakitu heula biantara di programa Maulid Rasul ieu nu tiasa simkuring dugikeun ka sadayanan. Mugi-mugi eusina seueur mangpaatna, kanggo benur sadaya. Hapunten bilih seueur keneh kakiranganna. Hendaknya doa urang ayeuna diijabah jeung diberkahi ku Allah SWT. Amin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dapat copy paste, tapi jangan lupa cantumkan sumber.Terimakasih


Pidato Bahasa Sunda

Source: https://thegorbalsla.com/contoh-pidato-bahasa-sunda/

Posted by: soaltugas.net